Infraestructura i Medi Ambient

Direcció: Carrer Algepser

Horari d'apertura: De dilluns a divendres: de de 8:00 a 21:00 i dissabtes i diumenges: de 9:00 a 14:00. Festius tancat.

Més info en la web de l' emtre

Són tots aquells residus que de forma habitual es generen en les vivendes. El depòsit ha de fer-se en els diferents contenidors ubicats en els carrers de Paterna:

  • Residus orgànics (contenidors grisos)
  • Envasos lleugers (contenidors grocs)
  • Cartó i paper (contenidors blaus)
  • Vidre (contenidors verds)

El servici d'arreplega ho presta actualment l'empresa FCC.

Telèfon d'Atenció al Client: 96 134 16 08

Les piles usades contenen alts nivells de toxicitat per al medi ambient. Per això, l'Ajuntament realitza una arreplega mensual dels contenidors repartits pels diferents establiments municipals i 25 centres educatius.

Llegislació REIAL DECRET 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició.

Llegislació REAL DECRETO 396/2006, de 31 de març, pel qual s'establixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d'exposició a l'amiant.

L'Ajuntament presta un servici d'arreplega de mobles i efectes que no poden depositar-se en cap dels contenidors tradicionals.

Una vegada sol·licitat el servici, s'indicarà dia i hora per a traure els efectes en la porta del domicili, per a ser arreplegats pels operaris.

Per a persones majors de 65 anys, en situació de dependència i sense suport familiar, l'arreplega es farà en el propi domicili.

De dilluns a dissabte, arreplega en 24 hores.

El servici d'arreplega ho presta actualment l'empresa FCC.
Telèfon d'Atenció al Client: 96 134 16 08

Les restes de poda s'arrepleguen una vegada per setmana en la porta del domicili tots els dissabtes en el nucli urbà, fins a un màxim de 300 quilos. Per a la Canyada, consultar el mapa.

  • La gespa i els fulls han de guardar-se en bosses tancades
  • Els troncs i branques han d'estar en fardells lligats d'1 metre de llarg i pes inferior a 25 quilos.
  • No s'ha d'obstruir la circulació de persones o vehicles.
  • . En cas de no poder realitzar-ho d'esta manera, s'ha d'acudir a l'Ecoparc.

Aigües de Paterna, en col·laboració amb el gabinet tècnic de l'Ajuntament, ha instal·lat 11 contenidors amb capacitat de 200 litres cada un en sòl urbà per a la retirada d'oli domèstic.

Set d'ells s'han instal·lat el nucli urbà de Paterna, mentres que la resta s'han ubicat en els barris de La Canyada, Terramelar, Lloma Llarga i Bovalar (La Coma-Mas del Rosari - Cases Verdas).

Contenidors d'oli domèstic en Paterna
Clic per a ampliar

T'interessa