Telèfons d'interés

AJUNTAMENT
96 137 96 00


OFICINA D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ AL CIUTADÀ (SIAC)
96 137 96 00


SECRETARIA D'ALCALDIA
96 137 96 79


OFICINA DE SECRETARIA
96 137 96 38
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.


PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Cap de Participació Ciutadana
96 305 31 33

Cap d'estadística
96 137 96 24

Auxiliar Administratiu
96 305 31 45
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.


ARXIU

96 137 96 08
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.


Agència de Promoció del Valencià - Aviva Paterna
96 305 30 18
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.


EDIFICACIÓ I USOS
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Consultas sobre exptes. de Obras:
96 137 96 42 i 96 137 96 55

Consultas sobre exptes. de Actividades:
96 137 96 34 i 96 137 96 43


INTERVENCIÓ
Cap de secció
96 137 96 15

Interventor
96 137 96 18


COMPATIBILITAT I PRESSUPOSTOS
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.


PLANEJAMENT URBANÍSTIC
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
96 137 96 41 i 96 137 96 88


INCLUSIÓ SOCIAL
96 305 30 70


Oficina Desnonaments Hipotecaris96 305 30 42


INFRAESTRUCTURES
Serveis Administratius
Serveis administratius de gestió i control: 96 305 30 26
Serveis de relacions amb els ciutadans:
96 305 31 05
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Oficina Tècnica
Direcció Tècnica
96 137 96 74
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Cementeri:
96 138 20 52

Serveis administratius del cementeri:
96 137 96 84 / 96 137 96 28

Gestió de Contractació
Secció
96 137 96 48
Contractació
96 137 96 52
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.


Serveis Esportius Municipals

96 137 02 27
Fax: 96 138 87 07
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.


Gestió municipal

Gestió tributària

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

IIVTNU (Plusvàlues)
96 137 96 05 / 96 305 31 37

IVTM (Vehicles)
96 137 96 04

TASES
96 305 30 24

IAE (Impost Activitats Econòmiques)
96 305 30 21


IBI

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

IBI (Impost Béns Immobles)
96 137 96 20
96 305 30 21

Cap del Servici de Gestió Tributària i Inspecció
96 137 96 10


UNITAT DE RECAPTACIÓ
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
96 137 96 80

ASSESSORIA JURÍDICA
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Assessor Jurídic
961379669

Auxiliars Administratius
961379709 - 963053002


RESPONSABILITAT PATRIMONIAL

963053120

GESTIÓ DE PERSONAL
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Assessor Jurídic
96 137 96 69

Auxiliars Administratius
96 137 96 32
96 305 30 13


MEDI AMBIENT
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.


INFORMÀTICA
96 137 96 66
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.


COMPRES
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Cap de Compres: 96 137 96 65

Notificadors: 96 137 96 84


POLICIA LOCAL (24 h)
96 137 96 01
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.


POLICIA NACIONAL (DNI I PASSAPORTS)
96 138 62 11


Cita previa (DNI I PASSAPORTS)
902 24 73 64

Centre de Salut Clot de Joan
96 197 42 00
Urgències
96 197 42 01
Planificació Familiar
96 120 73 24


Centre de Salut La Canyada
Cita prèvia: 962787750
Urgències: 962787755


Centre de Salut de La Coma
96 310 87 60

Centre de Salut Terramelar
96 120 65 60


Centre de Salut Lloma Llarga
96 120 65 70


Centre de Salut Campament
96 386 82 70


Centre de Prevenció Comunitària UPC
96 137 96 51

Barri Campament
96 138 90 70
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.


Barri Centre
96 138 90 70
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.


Barri Santa Rita
96 138 89 70
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.


Barri Alborgí
96 138 68 88
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Barri de la Coma, Santa Gemma, Creu de Gràcia, Campolivar i Casas Verdes
96 305 35 27
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.


Barri Lloma Llarga
96 135 63 57
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.


Barri Terramelar
96 138 86 21
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.


Barri La Canyada
96 132 23 22
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Gestió i Serveis de Paterna
http://www.serviciosdepaterna.es
96.110.82.26
Fax: 96.111.14.94

Aigües de Paterna
http://www.aiguesdepaterna.es
Avaries: 900 203 131
Oficines: 900 222 366

Centre Social de la Canyada
96 132 23 22


Policia la Canyada
96 132 03 01


Conserjería de Serveis Socials la Coma
96 390 41 59


Centre Social la Coma (Mercat, El Cura)
96 305 35 27


Policia la Coma
96 363 63 52


Centre Social Terramelar
96 138 86 21


Gran Teatre
96 138 90 70


Museu de Ceràmica
96 137 96 57


Espai “Coves del Batà"
96 138 48 30


Edifici municipal
96 138 68 88


Casa de la Joventut
96 137 01 03


Llar del jubilat Clot de Joan
96 138 65 37


Llar del jubilat Santa Gemma
96 110 24 72


Llar del jubilat Campament
96 110 34 89


Centre Social Santa Rita
96 138 89 70


Llar del jubilat de la Canyada
96 110 15 02


Centre de Majors de Terramelar
96 138 86 21

Jutjats d'instrucció núm. 1, 2 i 5 (Registre Civil)
96 136 51 43


Jutjat d'instrucció núm. 3
96 137 28 75


Jutjat d'instrucció núm. 4
96 137 15 34


Jutjat de violència sobre la dona núm. 1
96 138 40 52


Servei Social d'Informació
96 137 96 51


Centre Polivalent Valentín Hernáez
96 110 17 29


Centre de Formació de Persones Adultes Grups de la Mercé
96 138 17 66


Centre de Formació de Persones Adultes de la Coma
96 363 75 77


Biblioteca de la Canyada
96 132 17 74


Biblioteca de Campament
96 137 00 04


Biblioteca de la Cova Gran
96 305 31 39


Biblioteca de la Coma
96 305 35 23


Biblioteca de Terramela
96 138 86 21


Clot de Joan
96 197 42 20


Centre de Salut (la Canyada)
Cita previa: 962787750
Urgencias: 962787755


Centre de Salut de la Coma
96 364 55 14


Terramelar
96 340 04 11

Emergències/ Bombers
112


Policia Local Urgències
092


Policia Local 24 h
96 137 96 01
96134 40 20


Policia Nacional
091


Centre de la Dona 24 h
900 580 888


Víctimes violència de gèner
016


Protecció Civil
96 134 40 20


Creu Roja
96 276 04 02


Ambulància
96 370 60 72


Servei d'Urgències
96 137 15 35


Centre de Planificació Familiar
96 137 13 92


Arreplega de mobles I utensilis
96 134 16 08


Modepran Protectora de animals
96 347 96 76


Modepran Emergències
662 366 480


Cementeri
96 138 20 52


Atenció alumbrat
96 134 39 29


Aigües de Paterna Avaries 24 h
900 203 131


Aigües de Paterna Oficines
900 222 366


Correus
96 138 18 82


Atenció al ciutadà
010


Metro València (Informació)
96 397 40 40


Autobusos EMT
96 315 85 15


Autobusos Paterna. Edetania Bus
96 135 20 30


Agència de Desenvolupament Local
96 137 96 63


Antena Local de Paterna (Cambra de Comerç)
96 305 31 21


Registre de la Propietat
96 138 73 12


Tresoreria General de la Seguretat Social
96 138 68 11


Escola Taller
96 138 20 22


Pavelló municipal
96 137 02 27


Local administratiu de la Coma
96 363 63 52


Oficina de Turisme
96 305 31 24

T'interessa