Indústria, Empresa i Emprenedors

Al desembre de 2019, per acord del Ple Municipal es crea el Servei d'Indústria, Empresa i Universitat amb l'objecte de la posada en marxa i seguiment de l'Estratègia Municipal de Desenvolupament Econòmic de Paterna, assumint, entre altres, les següents funcions genèriques:

Foment i suport a l'emprenedoria

 • Xarrades informatives i de sensibilització, tallers per a emprenedors, etc.
 • Servei municipal específic d'informació, assessorament i tramitació de subvencions i microcrèdits per a emprenedors del municipi.
 • Elaboració de Plans de Viabilitat Econòmica Financera.
 • Coordinació amb Cambra València del Viver Municipal d'Empreses.

Suport als autònoms/as, micropimes i pimes locals

 • Servei municipal específic d'informació, assessorament i tramitació de subvencions.
 • Servei d'intermediació amb la resta d'àrees municipals respecte a incidència i/o sol·licituds.
 • Bonificacions i incentius fiscals municipals.

Suport municipal a les nostres 6 àrees empresarials

 • Gestió dels Convenis Municipals anuals amb atorgament de subvencions per a la millora i modernització d'infraestructures i equipaments.
 • Sol·licitud i gestió de les Ajudes de l’IVACE per a modernització Àrees empresarials.
 • Ostentar la Secretaria de la “Associació Paterna, Ciutat d'Empreses” Interlocució i coordinació amb les gerències de les Associacions Empresarials a l'hora de programar i desenvolupar actuacions conjuntes de promoció econòmica i millora de la competitivitat del teixit industrial local.

Promoció econòmica de Paterna

 • Oficina de captació d'inversions: elaboració de dossiers, informació de sòls, naus, incentius fiscals… a potencials inversors.
 • Organització d'esdeveniments (jornades, xarrades, debats, desdejunis empresarials, etc.) relacionats amb l'àmbit socioeconòmic local.
 • Organització dels Premis “Paterna Ciutat d'Empreses”.
 • Representació tècnica de l'Ajuntament en la Xarxa Innpulso, Com a “Ciutat de la Ciència i la Innovació”.
 • Signatura i seguiment de Convenis de Col·laboració amb Organismes i Institucions (CEEI, REDIT, etc.), el contingut de les quals es considera rellevant per a la promoció econòmica del municipi.
 • Elaboració d'estudis i informes relatius a la realitat socioeconòmica del municipi.
 • Elaboració de candidatures perquè l'Ajuntament de Paterna opte a reconeixements i distincions relacionades amb la promoció econòmica.

T'interessa