La Vila de Paterna disposa d'una configuració específica que li ha permés, en pocs anys, transformar-se d'un municipi dedicat quasi exclusivament a l'activitat agrícola a convertir-se en un verdader centre residencial, industrial i de servicis.

L'extensió del seu ampli terme municipal, l'oferta de recursos i el dinamisme de la seua població han possibilitat que Paterna compte, actualment, amb diferents polígons industrials, urbanitzacions i zones residencials, així com de diverses àrees de servicis que li auguren un excel·lent futur amb una extraordinària projecció exterior.

La incessant activitat industrial, amb el Polígon Fuente del jarro i el Parc Tecnològic al cap, la contínua arribada de residents a Lloma Llarga-Valterna, la creació del macro espai d'oci Heron City i la declaració de municipi històric, constaten la seua potencialitat com a font de recursos i possibilitats de qualsevol classe.

La Canyada, Terramelar, La Coma i més recentment Lloma Llarga formen les principals àrees d'expansió paternera. Sens dubte, és possible que estes transformacions porten inherents una sèrie de canvis en la fisonomia urbana, en el teixit social, i sobretot en aquells aspectes vinculats amb nous comportaments i formes de vida.

Així, a la població originària es van unir nous habitants procedents de diferents àrees geogràfiques, conformant tota una simbiosi social i cultural que hui és una realitat tangible de manera que, junt amb el manteniment de festes i tradicions primigènies, s'han desenrotllat tot un palmito d'associacions culturals, socials i esportives que convergixen en un espai geogràfic i humà amb extraordinàries perspectives de futur.

T'interessa