Infraestructura i Medi Ambient

Des de l'Ajuntament s'han posat en marxa nombroses iniciatives per a augmentar l'estalvi energètic, optimitzar els recursos i millorar l'atenció del medi ambient.

 • Instal·lació de lluminàries de baix consum i major rendiment
 • Reducció del 40% de la potència nominal de les instal·lacions en horari de menys afluència de persones
 • Divisió dels traçats elèctrics per a evitar pèrdues i caigudes de tensió
 • Planificació d'instal·lacions solars per a evitar l'ús de la xarxa convencional
 • Instal·lació de sistemes de regulació automàtica de la llum
 • Instal·lació de detectors de presència
 • Substitució de l'enllumenat per un altre de menor consum i major eficiència
 • Aplicació de condensadors adequats per a compensar la potència reactiva

Actuacions per a millorar l'eficiència en l'estalvi energètic.

 • Subdivisió de sistemes en la instal·lació
 • Adaptació dels sistemes de control
 • Termòstats amb menor bot tèrmic
 • Instal·lació de detectors de persones
 • Programació i adaptació exhaustiva de rellotges
 • Control de l'estratificació
 • Control de pèrdues de calor sensible i latent
 • Millores en l'aïllament
 • Ús de sistemes refrigerants de major rendiment i menor consum

Posada en marxa de mesures per a recolzar la xarxa actual o servir de font principal.

 • IInstal·lació de sistemes d'energia solar per a calfar aigua.
 • Instal·lació d'equips de biomassa per a aprofitar les restes de poda per a generar electricitat.
 • Aprofitament dels jaciments geotèrmics com a climatització per mitjà de bombes de calor.
 • Refredament per màquines d'absorció d'energia, per mitjà d'un circuit tancat i intercanvis de temperatura per variacions de pressió.

T'interessa