Empreses, Emprenedors i Ocupació

Subvencions dirigides al foment de la contractació de persones desocupades del municipi de Paterna, 2018

La contractació inicial de persones desocupades a jornada completa se subvencionarà amb la quantitat MÀXIMA de 700 euros mensuals per un contracte mínim de 6 mesos, oscil·lant la quantitat entre 3.000€ i 4.200€. Per convertir els contractes laborals en indefinits, amb una duració del menys 6 mesos més s'atorgarà una subvenció de 1.800€, en funció de la disponibilitat financera. En el cas de contractes nous del 2018 directament indefinit s'atorgarà la subvenció de 1.800€ havent de tindre una duració mínima de 12 mesos.

El termini de presentació de sol·licituds serà des del 12 juliol de 2018 fins al 15 de novembre de 2018 inclusivament.

Situació Quantia mensual Mesos Total ajuda
Desempleat General 500€ 6 3000€
* Altres situacions 700€ 6 4200€
Conversió en indefinit 6+6 1800€

*Altres situacions:

  1. Desocupat en situació de Risc d'Exclusió Social.
  2. Desocupats de llarga duració considerant-se com a tal aquells demandants d'ocupació inscrits en els centres SERVEF d'Ocupació durant un període del menys 12 mesos en els últims 18 mesos.
  3. Desocupats menors de 30 anys a què se'ls realitze la primera contractació d'acord amb la seua titulació.
  4. Desocupats majors de 55 anys, en especial, aquells que requerisquen una cotització d'esta duració per a accedir a una prestació per part del SEPE o SERVEF o millorar la seua base de cotització per a l'accés a la jubilació.
  5. Desocupats que hagen participat en accions de formació de manera completa promocionats per l'Ajuntament de Paterna durant els últims 3 anys.

T'interessa