Ocupació

Subvencions dirigides al foment de la contractació de persones desocupades del municipi de Paterna, 2022

La contractació inicial temporal de persones desocupades a jornada completa per un contracte de duració mínima de 3 mesos, se subvencionarà oscil·lant la quantitat entre 3.000€ i 4.200€. La contractació inicial indefinida respecte de contractes realitzats de l'1 de novembre de 2021 fins al 31 d'octubre de 2022 s'incrementarà amb la quantitat de 1.800€ més, havent de tindre una duració mínima de 6 mesos. Per convertir els contractes temporals en indefinits, amb una duració d'almenys 6 mesos, s'atorgarà una subvenció de 1.800€, en funció de la disponibilitat financera (podran acollir-se a aquesta ajuda a la conversió de contractes indefinits tots aquells contractes realitzat de l'1 de gener de 2021 al 31 d'octubre de 2022 que complisquen els requisits mínims de les contractacions). Quan la contractació es realitze a jornada parcial, sempre amb una duració mínima de 20 hores setmanals, la quantia de l'ajuda es prorratejarà proporcionalment.

El termini de presentació de sol·licituds és fins a l'1 d'octubre de 2022.

Situació Mesos Total ajuda
Contractació inicial temporal 3 3000€ - 4200€
Contratación inicial indefinida 6 3000€ - 4200€+1800€
Conversió en indefinit 6 1800€

Altres situacions:

  1. Persones desocupades en situació de Risc d'Exclusió Social. (4200€)
  2. Persones desocupades de llarga duració considerant-se com a tal aquells demandants d'ocupació inscrits en els centres LABORA d'Ocupació durant un període d'almenys 12 mesos en els últims 18 mesos. (4200€)
  3. Persones desocupades menors de 30 anys a què se'ls realitze la primera contractació d'acord amb la seua titulació. (4200€)
  4. Persones desocupades majors de 55 anys, especialment, aquells que requerisquen una cotització d'aquesta duració per a accedir a una prestació per part del SEPE o LABORA o millorar la seua base de cotització per a l'accés a la jubilació. (4200€)
  5. Persones desocupades amb una discapacitat igual o superior al 33%. (4200€)
  6. Persones desocupades que formen o hagen format part de programes municipals d'Ocupació i Formació de l'Ajuntament de Paterna en els últims 3 anys. (4200€)

Més informació i inscripcions ací

T'interessa