Ocupació

El mercat laboral actual oferix oportunitats de treball a persones amb un determinat perfil de formació. Així la falta de reconeixement de l'experiència laboral acumulada constituïxen handicaps a l'hora de tindre una oportunitat laboral.

Amb l'objectiu de donar resposta a esta realitat, des de l'Àrea de Garantia Social i Ocupació posem mesures encaminades a adequar la formació de les persones als requeriments de les empreses. La Formació per a l'ocupació és la fórmula més adequada per millorar i actualitzar la formació dels treballadors i dels desocupats.

L'objectiu del departament de Formació és oferir una qualificació professional concreta a treballadors i desocupats vinculades a les exigències del mercat laboral millorant així les oportunitats d'accessos al treball. Es tracta de posar a l'abast del ciutadà recursos formatius que tinguen impacte en l'ocupabilitat, contribuint a la millora de la productivitat i competitivitat de les empreses.

La situació actual dels desocupats a Paterna és la prioritat del departament per a posar en marxa el Pla de Formació que atén les demandes i facilita l'accés a un lloc de treball.

Es dissenyen programes formatius, tant per a l'aprenentatge d'un ofici com per al reciclatge d'una formació laboral, tenint en compte tant les necessitats dels demandants com les del teixit empresarial de la zona.

Dirigida a persones desocupades i que té com a objectiu millorar i adequar el seu perfil a les demandes del mercat laboral.

Dirigit a demandants d'ocupació i que combinen la formació bàsica i professional amb la pràctica en empreses (Taller d'ocupació, Escuelas-Taller, TFILS, cases d'eoficios, etc. Son programes mixtos d'ocupació i formació per a millorar l'ocupabilitat de les persones desocupades.

Los Programes Formatius de Qualificació Bàsica (PFQB) estan dissenyats per a joves d'entre 16 a 21 anys que no hagen obtingut el títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO). Aquests programes s'ajusten al calendari escolar de secundària i compten amb 960 hores distribuïdes en 6 hores lectives diàries. Les classes s'imparteixen en el Centre Polivalent Valentín Hernáez de Paterna en horari de 8 a 14:30 h.

L'oferta formativa dels PFQB és:

Operacions de reproducció manual o semiautomàtica de productes ceràmics (N.E.E.)
 • Reproducció de motles
 • Conformat de peces ceràmiques
 • Acabat de productes ceràmics
Operacions Bàsiques de Cuina
 • Tècniques elementals de preelaboració
 • Processos bàsics de producció
 • Tècniques elementals de servei
Activitats Auxiliars de Comerç
 • Tècniques bàsiques de marxandatge
 • Atenció al client
 • Preparació de comandes i venda de productes
Operacions Auxiliars de Serveis Administratius i Generals
 • Tècniques administratives bàsiques
 • Arxiu i comunicació
 • Atenció al client

A més de la Formació Específica, s'imparteix Formació Bàsica i el Mòdul de Formació en Centres de Treball (MFCT). La primera tindrà una duració de 384 hores, la segona 576 hores, mentre que el MFCT serà d'entre 80 i 150 hores. Aquest últim és un mòdul obligatori per a l'obtenció de la qualificació professional i es realitzarà preferentment en l'últim trimestre del curs. Per a poder realitzar el MFCT és necessari que l'assistència de l'alumnat d'almenys el 85% de l'horari del període lectiu.

Els PFCB són una oferta formativa adaptada a les necessitats específiques de l'alumnat que ha abandonat l'ensenyament reglat sense haver aconseguit els objectius previstos en l'Educació Secundària Obligatòria. També s'adapta a les persones que presenten necessitats educatives especials, associades a condicions personals de discapacitat o trastorns greus de conducta que hagen impedit la consecució d'aquests estudis secundaris. Aquests programes tenen com a objectiu adaptar-se a les circumstàncies personals dels seus destinataris i facilitar la seua inserció sociolaboral.

Cursos d'informàtica a la població en general amb l'objectiu de millorar la qualificació i adaptació a les noves necessitats del mercat laboral.

Objectiu:

Capacitar les persones en coneixements i competències necessàries per al compliment eficient del seu treball.

 • Curs gratuït de comptabilitat de 20 hores de duració

  Del 27 al 30 de setembre

  Inscripció: en el següent enllaç

 • Curs de motivació per a l'ocupació i busca d'ocupació

  Del 24 al 28 d'octubre i 2,3 de novembre

  Inscripció: del 3 d'agost al 19 d'octubre en el següent enllaç

 • Curso de deshabituación tabáquica

  Del 8 de octubre al 23 de noviembre

  Inscripció: hasta el 30 de septiembre en el següent enllaç

 • Curs busca activa d'ocupació a través del mòbil

  4 d'octubre de 9.30 a 12.30 h

  Inscripció: del 28 de setembre al 3 d'octubre

  Més informació en el següent enllaç

  Més informació e inscripcions per als cursos que tenim actualment dirigits a la pàgina de l'administració electrònica tràmits electrònics realitzar el tràmit

Objectiu

Fomentar la formació professional especialitzada per mitjà de la promoció i el desenrotllament d'accions formatives per a millorar la qualificació professional dels desocupats i afavorir la inserció laboral i el desenrotllament professional.

Més informació i inscripcions per als cursos que tenim actualment dirigits a la pàgina de l'administració electrònica tràmits electrònics realitzar el tràmit.

Objectiu:

Cursos de formació amb la finalitat de millorar i adequar el perfil de les persones a la demanda del mercat laboral.

Objectiu:

Cursos per a desocupats amb l'objectiu de formar i donar resposta a la demanda del mercat laboral. Per a inscriure's en els cursos que actualment tenim:

Ajuntament de Paterna
Telèfono: 963053051
E-mail: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

T'interessa