Ocupació

La Garantia Juvenil és una nova iniciativa europea de lluita contra la desocupació juvenil que part de la "Iniciativa d'Ocupació Juvenil de la Comissió Europea", per a garantir que tots els jóvens entre 16 i 29 anys que no estiguen cursant estudis, formació ocupacional o no tinguen ocupació, puguen rebre una oferta d'ocupació o formació després d'haver finalitzat els seus estudis o quedar desocupats.

Beneficis per estar inscrit en el Fons de Garantia Juvenil:

 • Millora l'Ocupabilitat
 • Millora la Intermediació
 • Accés a la Formació: escoles taller, formació amb compromís de contractació, certificats de professionalitat.
 • Afavorix la Contractació
 • Afavorix l'Emprendimiento. Ajudes a l'autoocupació.

Per a ser beneficiari de la Garantia Juvenil has de complir una sèrie de requisits:

 • Tindre nacionalitat espanyola o ser ciudadanos/as de la Unió o dels Estats part de l'Acord Econòmic Europeu o Suïssa que es troben a Espanya en exercici de la lliure circulació i residència. També podran inscriure's els estrangers titulars d'una autorització per a residir en territori espanyol que habilite per a treballar.
 • Estar empadronado/a en qualsevol localitat del territori nacional espanyol.
 • Tindre més de 16 anys i menys de 30 anys, en el moment de sol·licitar la inscripció en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
 • No haver treballat en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
 • No haver rebut accions educatives que comporten més de 40 hores mensuals en els 90 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
 • No haver rebut accions formatives que comporten més de 40 hores mensuals en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
 • Presentar una declaració escrita de tindre interés a participar en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, adquirint un compromís de participació activa en les actuacions que es desenrotllen en el marc de la Garantia Juvenil.

La inscripció en el Sistema de Garantia Juvenil cal fer-la:

 1. A través d'internet, en la secció de "acceso jóvenes" en la pàgina oficial de Garantia Juvenil.

  T'has d'inscriure amb:

  1. Accés al registre amb DNI electrònic o certificat digital (Es pot sol·licitar en el Registre de l'Ajuntament de Paterna).
  2. Accés amb usuari i contrasenya.

   Si no tens certificat digital o DNI electrònic, hauràs de demanar usuari i contrasenya. Per a això has d'omplir un formulari del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social (Ho pots sol·licitar en l'Àrea de Garantia Social i Ocupació o bé a través del formulari que podràs entregar en l'oficina SERVEF de Burjassot i també en el Registre General de l'Ajuntament de Paterna.

   Després la persona interessa rebrà per correu electrònic la comunicació del seu codi d'activació que haurà d'introduir en l'enllaç "Activar usuario" situat en la pàgina d'accés al Sistema per a obtindre la seua contrasenya.

  3. Accés per a persones situació de risc d'exclusió social/Discapacitat.

   Amb caràcter general, cal inscriure's a través d'Internet, excepte les persones que es troben en risc d'exclusió social que compten amb el certificat que ho acredite y/o discapacitat reconeguda. Estes persones es podran inscriure per mitjà de la presentació del formulari d'inscripció accessible en (Ho pots sol·licitar en l'Àrea de Garantia Social i Ocupació) o bé a través del formulari que podràs entregar en l'oficina SERVEF de Burjassot i també en el Registre General de l'Ajuntament de Paterna.

 2. De forma assistida, amb l'ajuda de persona especialitzat a través de:

  • Els Centres i Servicis d'Informació Juvenil de la REDSIJ, presentant només el DNI. Podràs obtindre ajuda i sol·licitar el teu usuario/contraseña per a poder inscriure't. La relació de centres que presten este servici pot consultar-se en esta mateixa web

   Casa Juventud Burjassot (Más cercana)

   C/ MARIANA PINEDA, 93-95 (CASA DE CULTURA)
   BURJASSOT - 46100 (VALENCIA)
   Tel: 963.16.06.30
   Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
   Web Agència Jove Burjassot
  • Acudint a la Cambra de Comerç més pròxima per a obtindre de forma gratuïta un certificat digital i formalitzar la sol·licitud d'inscripció amb suport del personal d'estes entitats.

   Cambra de Comerç de València (Paterna)

   Parque Tecnològic
   Av. Benjamín Franklin, 8,
   46980 Paterna, València
   Telèfon: 96 136 60 80

Una vegada que la persona interessada s'ha donat d'alta en el sistema podrà participar en ofertes i formació del catàleg d'actuacions que s'arrepleguen en el Pla d'Implantació de la Garantia Juvenil y/o en l'Estratègia d'Emprendimiento i Ocupació Jove a través de la Cambra de Comerç, SERVEF o les entitats que col·laboren en la gestió del Fons Social Europeu o de les empreses que desitgen aplicar-se algun dels incentius previstos en la normativa vigent per a la contractació de jóvens.

Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil – POEJ

L'Ajuntament de Paterna rep una subvenció del Fons Social Europeu de 302.000 euros per a un projecte operatiu d'ocupació juvenil (POEJ)

El Programa està destinat a la integració sostenible de persones jóvens en el mercat de treball, en el context Nacional de Garantia Juvenil.

L'Ajuntament destinarà l'import de la subvenció a la rehabilitació de l'antiga Cambra Agrària. El projecte va començar el 28 de desembre de 2017 i finalitzarà el 27 de desembre de 2018.

Projecte: “Rehabilitació de la Cambra Agrària”

Descarregar informe (pdf, 294KB)

El projecte consistix en la rehabilitació i adaptació de l'antiga Cambra Agrària (Fase V), així com formar els alumnes en la rehabilitació d'edificis, una de les necessitats sectorials que l'estratègia espanyola d'activació per a l'ocupació assenyala com a necessitat formativa. El projecte dóna l'oportunitat als jóvens inscrits en el sistema Nacional de Garantia Juvenil i que no estan integrats en els sistemes d'educació i formació, a través d'itineraris formatius i competència transversals i bàsiques demandades pel mercat de treball, ajudant-los a millorar-les a través de la reflexió, la pràctica i una forta capacitació professional que el qualifica per a l'exercici d'una professió i ofici.

Es realitzen 4 itineraris formatius i en cada itinerari participen 6 alumnes. Durant els itineraris s'alternarà la formació teòrica amb les pràctiques professionals en un entorn real, que en este cas és l'antiga cambra agrària.

Els alumnes també tindran formació complementària per a completar la seua formació com són competències en matemàtiques i competències en llengua castellana i formació transversal com és anglés, noves tecnologies i inserció laboral, sensibilització mediambiental i igualtat de gènere entre hòmens i dones.

 • Especialitats:
  • Obra i acabats
  • Llanterneria-Calefacció i Climatització
  • Electricitat
  • Fusteria
 • Duració del Projecte: 12 mesos
 • Participants: 24 persones
 • Quantitat concedida: 302.353,48 euros
 • Aportació municipal: 24.520,86 euros
 • Total Projecte: 326.874,34 euros

L'Ajuntament de Paterna ha sigut receptor de les ajudes per a contractació de persones desocupades inscrites en els Espais LABORA de la Generalitat Valenciana, dins del Programa Operatiu del Fons Social Europeu 2014-2020.

Els programes d'ajudes a la contractació que s'han posat en marxa a Paterna més recentment són:

 • EMPUJU 2022 - Programa de subvencions d'ocupació de LABORA, Servei Públic d’Ocupació i Formació de la Comunitat Valenciana, per a la contractació de joves menors de 30 anys en situació de desocupació per entitats locals de la Comunitat Valenciana. Inclòs en el marc del Programa Operatiu del Fons Social Europeu 2014-2020.

  L'objectiu final d'aquestes ajudes i subvencions és la contractació, per part dels ajuntaments de la Comunitat Valenciana o els seus organismes autònoms, de persones desocupades menors de 30 anys d'edat, que figuren inscrites com a demandants d'ocupació en els Espais LABORA de la Generalitat. La sol·licitud d'aquestes ajudes només pot realitzar-se per part de les esmentades entitats locals.

  Perfils sol·licitats EMPUJU 2022

 • EXPLUS 2022 - Programa de subvencions d'ocupació de LABORA, Servei Públic d’Ocupació i Formació de la Comunitat Valenciana, per a la contractació de persones desocupades d'almenys 30 anys per entitats locals, en el marc del Programa Operatiu del Fons Social Europeu 2014-2020 de la Comunitat Valenciana (Avalem Experiència Plus).

  L'objectiu final d'aquestes ajudes és la contractació, per part dels ajuntaments i els organismes autònoms de la Comunitat Valenciana, de persones desocupades d'almenys 30 anys d'edat que figuren inscrites com a demandants d'ocupació en els Espais Labora de la Generalitat. La sol·licitud d'aquestes ajudes només les poden realitzar les esmentades entitats.

  Perfils sol·licitats EXPLUS 2022


Estos Programes estan cofinançats pel Fons Social Europeu (FSE) de la Unió Europea i per l'Ajuntament de Paterna.

Direcció General d'Ocupació, Assumptes Socials i Igualtat d'Oportunitats de la Comissió Europea

Unitat Administradora del FSE (UAFSE, Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social)

Més informació sobre el Programa EMPUJU

Més informació sobre el Programa EXPLUS

Més informació sobre el Programa ECOVID

El programa EMPUJU 2021, al qual es va acollir l'Ajuntament de Paterna, va permetre la contractació de 12 joves menors de 30 anys durant un període de 12 mesos en diferents categories professionals:

 • ECONOMISTA - 1 puesto
 • ARQUITECTE/A - 1 puesto
 • AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA - 6 puestos
 • ORIENTADOR/A - 1 puesto
 • PEDAGOG/A - 1 puesto
 • TÈCNIC/A ESPORTS - 1 puesto
 • TOTAL - 12 puestos

El programa ECOVID 2021, al qual es va acollir l'Ajuntament de Paterna, va permetre la contractació de 24 persones majors de 30 anys durant el període d'un any en diferents categories professionals:

 • AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA - 4 puestos
 • ELECTRICISTA - 2 puestos
 • BIBLIOTECARI/A - 2 puestos
 • TÈCNIC/A ESPORTS - 2 puestos
 • OFICIAL D'OBRA - 4 puestos
 • LAMPISTA - 2 puestos
 • ENGINYER/A INFORMÀTIC/A - 1 puesto
 • ENGINYER/A AGRÒNOM/A - 1 puesto
 • TÈCNIC/A GESTIÓ I ADMIN. PÚBLICA - 1 puesto
 • ORIENTADOR/A - 1 puesto
 • ARQUITECTE/A - 1 puesto
 • ENGINYER/A TOPÒGRAF/A - 1 puesto
 • ENGINYER/A TÈCNIC/A INDUSTRIAL - 1 puesto
 • ARQUITECTE/A TÈCNIC/A - 1 puesto
 • TOTAL - 24 puestos

T'interessa