Cultura i Joventut

La Cova Municipal de Terrissers acull l'ofici del mateix nom, "terrissers", "alfareros" que a través de cursos organitzats per la Regiduría de Cultura, exhibixen i transmeten els seus coneixements.

Amb esta iniciativa es pretén recuperar i difondre la terrisseria paternera la qual, històricament ha atorgat al municipi gran projecció internacional.

Plaça dels Terrissers (al final del Parc Alborgí, junt a la terrissería)
Horari: dissabtes de 11 a 14 h
Telèfon: 96 138 90 70 (Gran Teatre Antonio Ferrandis)

Cursos

Dirigit a adults a partir de 18 anys. Máximo deu alumnes per torn.

Horari:

 • Torn 1er: dilluns a dimecres de 18 a 20h.
 • Torn n: dimarts i dijous de 18 a 20h.
 • Torn r: dissabtes de 12 a 14h.
 • Torn 4t: dissabtes de 10 a 14h.

LLOC DE REALITZACIÓ:Cova municipal dels terrissers (Plaça dels Terrissers, al final del Parc Alborgí, junt a la terrissería).

Preu

 • Torn 1r y 2n: 25,00€/mes
 • Torn 3r y 4t: 13,00€/mes

El pagament s'efectuarà per domiciliació bancària el primer dia de cada mes. Entregar fotocòpia del número de compte i del DNI del titular del compte.

Continguts del curs

 1. Tècniques de modelaje:
  1. Preparació del fang
  2. Modelaje amb torn
  3. Modelaje amb rotlles
  4. Emmotlament amb plaques
  5. Modelaje
  6. Modelaje i buidatge de volums
  7. Combinació de diverses tècniques per a fer una peça
 2. Tècniques de decoració
  1. Impressió
  2. Calat
  3. Aplicacions d'argila
  4. Decoració amb pinzell
  5. Decoració amb esmalts
 3. Ceràmica primitiva
 4. Ceràmica ibèrica
 5. Àmfores romanes
 6. Edat Mitjana
 7. Rakú
 8. Pintura a l'aigua amb taulellets

L'Espai Cultural Coves del Bata està ubicat en un conjunt de huit coves-vivenda interconnectades entre si per a facilitar l'itinerari i que ocupen una superfície total de quatre-cents cinquanta metres. En el seu interior es troba una col·lecció d'objectes etnològics disposats en distintes sales temàtiques: sala d'utensilis de cuina, la tèxtil, la d'utillatge agrícola, el taller de l'hierro...

C/ Senda del Batà
Horari: dimarts a divendres de 17 a 20 h i dissabtes de 10 a 14h
Telèfon: 96 138 48 30

Coves del Batà

T'interessa