Cultura i Joventut

L'Ajuntament de Paterna posa, a la disposició dels joves creadors, locals musicals d'assaig.

Presentació de sol·licituds: de l'1 al 15 de febrer de 2020

Les instàncies sol·licitant l'ús de les sales, així com la documentació requerida, es dirigiran a l'Alcaldia-Presidència de l'Ajuntament de Paterna i podran presentar-se per Registre d'Entrada de l'Ajuntament (Plaça Enginyer Castells, 1), o en la forma i llocs que s'estableixen en la Llei de Procediment Administratiu.

Descarrega ací l'imprés de sol·licitud de local d'assaig
Informació i normes d'ús dels locals

Espai Solo Música

T'interessa