Cultura i Joventut

Actualitzat: 14 de juny de 2019

Llistat provisional de baremació
Llistat provisional de becats

Aquells interessats que apareguen com becats provisionals hauran de presentar la documentació en el Gran Teatre Antonio Ferrandis:

- Des de dilluns 17 a dimecres 19 de juny de 2019, en horari de 08.00 a 14.00 hores.

Havent de presentar la següent documentació:

- Fotocòpies i originals que demostre la puntuació al·legada (matrícula, nota mitjana, valencià, altres estudis, etc.).
- Fotocòpia de DNI, NUSS (número de Seguretat Social) i número codi IBAN (número de compte corrent).

Aquells interessats que vulguen qualsevol informació sobre la puntuació hauran de dirigir-se també al Gran Teatre Antonio Ferrandis en els dies i horaris assenyalats a dalt.

Els llistats són provisionals i poden patir variació en presentar aquesta documentació o a causa de possibles al·legacions.

Es podran presentar al·legacions des del dia de la seua publicació fins al dia 19 de juny de 2019.

La Dipu Et Beca, 2019

Convocatòria per a la concessió de 38 beques de pràctiques de formació en el municipi de Paterna en el marc del programa de pràctiques formatives per a joves estudiants.

Aquestes beques s'adjudicaran mitjançant concurs entre els diversos aspirants, que hauran de reunir els requisits recollits en les bases de la Diputació Provincial de València.
Si estàs interessat/da, consulta les bases ací.

La Dipu et Beca

T'interessa