Cultura i Joventut

Teatre Antonio Ferrandis

 • Programació
 • Des que el 24 de juny de 1927 El senyor Vicente Brull Baiona presentara una sol·licitud d'obres per a construir un "edificio per a café-cinematògraf, dotat d'escenari per a funcions teatrales", el Gran Teatre es va convertir en l'edifici de referència per a l'oci i escampament dels paterneros durant diverses dècades.

  En 1986 l'immoble va ser catalogat per a ser considerat edifici protegit de 2a categoria i passaria a ser propietat municipal des d'on s'impulsarien els tràmits i gestions pertinent per a l'adequació de l'edifici. La nova edificació constaria d'una sala amb capacitat per a 600 espectadors i tres sales per a reunions, exposicions, assajos, etc.

  Va ser inaugurat al febrer de 2000 sent retolat amb el nom de l'universal paternero Antonio Ferrandis i en l'actualitat desenrotlla una àmplia gamma d'activitats culturals com ara teatre, concerts o exposicions.

Teatre Capri

 • Programació
 • Normes d'ús
 • Entorn de 1924 va ser inaugurat el Teatre Nou de Paterna, després Teatre Principal, conegut popularment com "Teatre del Batá" en referència al carrer de la seua ubicació. Va ser creat per un grup d'aficionats que volien comptar amb un teatre a Paterna.

  En 1988 els propietaris creguen l'entitat "Centro d'Art i Dansa, S.A." la finalitat dels quals era la dedicació "a la difusió cultural i artística en les seues distintes manifestaciones". Seria esta societat la que entraria en contacte amb l'Ajuntament formalitzant un contracte de compravenda entre ambdós parts.

  Després d'esta adquisició municipal i les obres d'adequació necessàries, l'edifici seria inaugurat al febrer de l'any 2000, a fi d'oferir als paterneros i paterneras una proposta cultural d'acord amb les demandes socials i culturals del nou mil·lenni.

Tickentradas
Venda online de localitats

T'interessa