Cultura i Joventut

En el SIAC (Registre d'entrada de l'Ajuntament de Paterna) de dilluns a divendres de 8:30 a 13:30 h (es pot demanar cita prèvia per a evitar cues) i a través de la Seu Electrònica en www.paterna.es (sol·licitud de caràcter general).

Cita Prèvia: A través de la pàgina web www.paterna.es o per telèfon 961379600.

SOL·LICITUD: Hauran d'expressar que desitgen la continuïtat en l'escola municipal de teatro/danza (el que corresponga) per al curs 2017-2018 i el nom de l'alumno/a. Han d'aportar la documentació següent:

 • Entregar DNI de l'alumno/a per a acreditar l'edat o fotocòpia del llibre de família (en el cas que no tinga DNI per ser menor d'edat).
 • Entregar fotocòpia del número de compte corrent o qualsevol document on conste el número de compte.
 • Fotocòpia del DNI del titular del compte corrent.

Des de cultura es comunicarà telefònicament als sol·licitants l'admissió en l'escola corresponent. L'admissió és per rigorós orde d'arribada en el registre d'entrada fins a completar les places de cada grup. Durant esta setmana l'alumno/a que decidisca donar-se de baixa ho podrà fer per registre d'entrada en les mateixes condicions que en la inscripció. El 25 de setembre es passen els rebuts al banc perquè es carreguen en compte l'1 d'octubre.

Horaris:

 • GRUP A

  Xiquets i xiquetes de 6 a 9 anys (un grup) i de 10 a 13 anys (un grup).

  Dissabtes d'11 a 13 h. Dos hores setmanals

 • GRUP B: jóves de 14 a 17 anys

  Dilluns de 19 a 21 h. Dos hores setmanals

 • GRUP C: adults a partir de 18 anys.

  Lunes y miércoles de 21:00 a 23 h. Quatre hores setmanals.

Cuota mensual

 • 30 euros per als Grups A i B (xiquets i jóvens)
 • 50 euros per al Grupo C (adults).

Dilluns i dimecres

 • Dança clàsica I: de 17:30 a 18:30 h.
 • Dança clàsica II: de 18:30 a 19:30 h.
 • Dança clàsica III: de 19:30 a 20:30 h.

Dimarts i dijous

 • Iniciació Dansa Clàssica: de 17:30 a 18:30 h. (Nous alumnes de 6 a 9 anys)
 • Dansa Contemporània: de 18:30 a 19:30 h. (A partir de 14 anys)

Cuota mensual

36 euros per a tots els grups.

T'interessa