Educació i Esport

El Programa d'Intervenció en l'Absentisme Escolar té com a finalitat aconseguir la plena assistència a l'escola de la població infantil i juvenil del municipi, en l'edat d'escolaritat obligatòria (de 6 a 16 anys) , i també en edats preescolars, com a mesura de prevenció (de 3 a 6 anys).

Els servicis que oferix el programa són:

  • Seguiment de tots els alumnos/as que presenten absentisme escolar.
  • Atenció individualitzada de suport a l'alumne absentista que inclou l'acompanyament al col·legi els alumnes.
  • Suport a les famílies ajudant amb estratègies per a controlar la situació.
  • Reunions periòdiques amb els responsables de l'absentisme dels centres escolars.
  • Coordinació amb educadors dels servicis socials.

T'interessa