Serveis Socials

El Servici d'Ajuda a Domicili és un servici orientat a les persones i famílies que presenten problemes per a la realització de les activitats elementals en la vida diària, proporcionant-los atenció directa en la pròpia llar per mitjà d'intervencions que afavorisquen la seua permanència i integració en el seu entorn habitual. Col·labora amb les famílies quan per si mateixes no puguen atendre totalment les necessitats de l'usuari.

El servici va dirigit a persones majors de 60 anys, que complisquen la condició de pensionista, o majors de 65 anys.

L'Agència AMICS, és una oficina local d'informació, mediació, assessorament i orientació per al col·lectiu immigrant, a fi de posar al seu abast tots els recursos que l'Administració i altres entitats disposen en la matèria.

L'Ajuntament oferix atenció a persones que necessiten un enfocament jurídic per a resoldre situacions complexes com a casos de divorcis, desprotecció de menors i persones majors i orientació en assumptes relacionats amb la vivenda.

El Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD) és l'organisme encarregat d'atendre el dret a la promoció de l'autonomia personal i d'atenció a les persones en situació de dependència, reconegut per llei des de l'1 de gener de 2007, i que comporta el desenrotllament de diversos servicis i prestacions.

Les persones majors dependents, les persones amb diversitat funcional física o intel·lectual i els menors de 3 anys amb problemes de dependència, són els principals destinataris d'estes prestacions, de les que poden disfrutar aquelles persones que compten amb la nacionalitat espanyola o amb el permís de residència.

Regula la xarxa pública de valoracions de grau de dependència, passant a dur-se a terme per les persones tècniques en Treball Social dels Servicis Socials Municipals corresponents al domicili de la persona dependent.

La persona tècnica especialitzada en Dependència farà la seua intervenció a través d'un Pla Individualitzat d'Atenció (PIA). És un informe que arreplega les modalitats d'intervenció més adequades a la persona en funció dels recursos previstos en la resolució per al seu grau i nivell.

Ubicació

CENTRE SOCIAL CARRETERA DE MANISES
C/ Carretera de Manises s/n.
Telf: 96 312 11 13

El Servici Especialitzat d'Atenció a la Família i la Infància està integrat en els Servicis Socials Municipals com un recurs especialitzat, destinat a atendre famílies del municipi de forma integral. Té com a objecte la intervenció especialitzada amb famílies amb problemàtica social o familiar que es troben en situació de dificultat social o de risc.

Ubicació

CENTRE SOCIAL SANTA RITA
C/ Alfonso X el Sabio nº22
Telf: 96 110 36 71

L'Ajuntament atén problemàtiques de trastorns addictius, tant de substàncies legals (alcohol, fàrmacs i tabac) , com il·legals (cannabis, cocaïna, heroïna, èxtasi i derivats anfetamínicos).

El tractament va dirigit, tant als malalts amb trastorns addictius, com als familiars que pertanguen al municipi de Paterna.

Els usuaris del centre del dia tindran un programa personalitzat en funció de les necessitats i carències personals, per tant l'horari i activitats s'acorden entre l'equip professional i l'usuari, sent flexible l'accés al recurs, en horari de matí i vesprada.

Horari

  • Dilluns, dimecres i dijous: de 9 h a 14:30h i de 15 h a 18 h
  • Dimarts i dijous: de 9 a 14 h

Ubicació

CENTRE SOCIAL DE CONDUCTES ADICTIVES
C/ Partida Senda de Manises, s/n (junto piscina municipal de verano)
Telf: 96 138 60 05

L'Ajuntament compta amb un vehicle adaptat per a facilitar el transport destinat per a persones amb mobilitat reduïda.

T'interessa