Serveis Socials

A fi de poder confeccionar uns Pressupostos Municipals per a 2018 el més ajustats possible a les necessitats dels veïns i veïnes, la proposta del Govern Municipal podeu consultar-la en els enllaces següents:

C/ Músico Antonio Cabeza, s/n
Telf: 96 137 96 51 y 96 110 40 85

Zones d'atenció: Zona Centre, Alborgí, Campament, Terramelar, Lloma Llarga, Santa Rita i la Canyada.

Servicis que presta:

 • Servici d'Informació i Orientació (auxiliar informatiu).
 • 5 Unitats de Treball Social de zona: inclou nucli urbà, La Canyada, Terramelar, Valterna.
 • Servici d'atenció al Menor.
 • Servici d'Ajuda a Domicili.
C/ Silla, s/n
Telf: 96 390 41 59

Zones d'atenció: La Coma, Mas del Rosari, Santa Gema, Casas Verdes, Bovalar.

Horari d'atención: De lunes a viernes, de 9 a 14 horas.

Servicis que presta:

 • Servici d'Informació i Orientació (auxiliar informatiu)
 • 2 Unitats de Treball Social de zona: inclou La Coma, Mes del Rosario, LLoma LLarga, Creu de Gràcia.
 • Servici d'atenció al Menor.
 • Servici d'Ajuda a domicili.
 • Programa Itineraris d'Inserció Professional.
 • Programa Renda Garantida de Ciutadania.
C/ Alfonso X el Sabio nº22
Telf: 96 110 36 71

Servicis que presta:

 • Servici d'Informació i Orientació (auxiliar informatiu).
 • Programa Renda Garantida de Ciutadania.
 • Servici Especialitzat d'atenció a menors en risc o amb mesura jurídica de proteccón i a asus famílies (S.E.A.F.I).
 • Punt de Trobada Familiar.
 • Servici d'informació a Immigrants (AMICS/PANGEA).
 • Projecte d'Intervenció Comunitària Intercultural (I.C.I.).
C/ San Francisco de Borja nº4
Telf: 96 138 68 88

Servicis que presta:

 • Programa de Voluntariat: tallers, actividades,...
CENTRE SOCIAL CARRETERA DE MANISES
C/ Carretera de Manises s/n
Telf: 96 312 11 13

Servicis que presta:

 • Servici d'Informació i Orientació (auxiliar informatiu).
 • Oficina municipal de la Dependència.
 • Oficina municipal de la Vivenda.
 • Programa Treballs en Benefici a la Comunitat (TBC).
 • Servici d'Assessorament Jurídic.
 • Servici de Mediació Hipotecària.
 • Programa Municipal de la Dona.
CENTRE SOCIAL CARRETERA DE MANISES
C/ Carretera de Manises s/n
TELF: 96 312 11 13

Horari d'atenció: de dilluns a dioendres, de 9 a 14 h

L'objectiu principal de dels centres de dia és desenrotllar programes per a normalitzar les condicions de vida de menors de 18 anys en risc d'exclusió social fomentant la seua incorporació al treball i la comunitat i prevenint situacions de risc social.

Centre de Dia de Menors d'Alborgí

C/ Aldaia, 16 baix
Telf: 96 138 90 56

Horari: De dilluns a divendres de 9 a 14 h y de 17 a 20 h.

Servicis que presta

 • Tallers específics de caràcter formatiu-laboral i de desenrotllament personal.
 • Programa d'activitats d'oci i temps lliure.
 • Servici d'orientació acadèmica i laboral.
 • Desenrotllament del programa d'inserció laboral Collins vull un curro!
 • Espai de desenrotllament d'habilitats socials.
 • Servici d'atenció familiar.
 • Projectes individualitzats d'intervenció i de seguiment dels jóvens derivats al centre.

Centre de Dia de Menors La Coma

C/ Silla, s/n
Telf: 919 58 85 80

Horari: De dilluns a divendres de 9 a 14 h y de 17 a 20 h

Servicis que presta

 • Fomentar un ús creatiu del temps lliure en menors i jóvens del Barri.
 • Promoció dels valors de llibertat, respecte, igualtat i justícia.
 • Estructuració d'espais ludicoeducatius saludables.
 • Conscienciar de la importància de l'atenció del medi ambient i de l'entorn en què habita.
 • Implicar els jóvens en la presa de responsabilitats orientades cap a la promoció social i cultural del barri.
 • Consolidar el respecte a la diferència i el desenrotllament de la multiculturalitat.
 • Informació, orientació i inserció prelaboral.
 • Tornejos de futbol sala, campionats de futbolí i billar.
 • Eixides de dia; pescar, teatre, platja, ecoparque...
 • Acampades de cap de setmana.

T'interessa