Modernització i Tecnologia

Paterna WIFI

El projecte té com a objecte la prestació de servicis wifi en el municipi de Paterna, tant en zones internes d'edificis municipals com en zones externes en emplaçaments públics (places, jardins, etc.)

"PATERNAWifi" és una xarxa corporativa de Banda Ampla Sense Fil que dota a les instal·lacions de titularitat municipal i algunes zones d'exterior, d'una sèrie de punts d'accés a Internet.

L'objectiu és impulsar l'exercici del dret a la informació, així com potenciar i promoure l'ús de les noves tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) entre els ciutadans.

T'interessa