L'acte, que va tindre la presència de la Ministra de Treball Magdalena Valerio, va compartir assoliments i experiències respecte al projecte, va motivar la inclusió de nous membres a la Xarxa i va anunciar l'elaboració d'una estratègia de responsabilitat social de les administracions públiques

L'Ajuntament de Paterna va participar en l'Assemblea Xarxa REPTES, celebrada els dies 3 i 4 d'octubre de 2019 a la ciutat de Conca. L'acte va ser organitzat per la Diputació Provincial de Cuenca i la Direcció General de Treball Autònom, de l'Economia Social i de la *RSE (Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social).

A l'acte va acudir Magdalena Valerio (Ministra de Treball, Migracions i Seguretat Social), que juntament amb els membres de la Xarxa Reptes, va compartir assoliments i experiències respecte al projecte, va motivar la inclusió de nous membres a la Xarxa i va anunciar l'elaboració d'una estratègia de responsabilitat social de les administracions públiques, que s'emmarque dins dels objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2020-2030.

Reptes és una xarxa d'àmbit nacional liderada pel Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social a través de la Direcció General del Treball Autònom, de l'Economia Social i de la Responsabilitat Social de les Empreses, integrada per territoris locals, tant, municipis, províncies com a consorcis. La seua missió és articular, integrar i implementar diferents estratègies per al desenvolupament de Territoris Socialment Responsables, que milloren la qualitat de vida dels seus habitants.

Paterna pertany a la Xarxa REPTES des del 2018. Entre els seus projectes més destacats es troba el POEFE (Programa Operatiu d'Ocupació, Formació i Educació), actualment en funcionament. Entre les seues actuacions té previst realitzar accions de la Xarxa REPTES, com són la realització de jornades amb les entitats beneficiàries de projectes POEFE. Tot això amb la finalitat d'articular, integrar i implementar diferents estratègies per al desenvolupament de territoris socialment responsables, que milloren la qualitat de vida dels seus habitants, establint-se i participant en possibles intercanvis d'experiències i bones pràctiques.