Se substituiran les portes abatibles per unes automàtiques per a facilitar l'accés a persones amb mobilitat reduïda

L'Ajuntament de Paterna durà a terme la substitució de les portes de l'edifici administratiu a fi d'evitar barreres arquitectòniques i millorar l'accessibilitat d'entrada a les seues dependències.

Tal com ha explicat la regidor d'Infraestructures, Nuria Campos “se substituiran les portes abatibles per unes automàtiques de manera que tots els paterners i paterneres puguen accedir al seu consistori sense cap mena d'obstacles”.

L'obra, que estan subvencionada per la Diputació de València, permetrà adaptar l'edifici a la normativa vigent mitjançant la instal·lació d'un mecanisme d'obertura automàtica a la porta d'entrada que permet a les persones amb mobilitat reduïda un accés còmode i segur.

L'edifici administratiu es va construir com un annex al Palau consistorial per a albergar diferents departaments de l'Ajuntament de manera que es facilitaran les gestions dels ciutadans i ciutadanes.