• L'Ajuntament de Paterna porta quasi 12 mesos esperant que la Direcció Territorial d'Educació, Cultura i Esport li autoritze a alçar un clos perimetral entorn de la cova col·lapsada i a construir en el seu interior un mur de càrrega per a assegurar les coves confrontants.
  • El regidor de Patrimoni Històric, Roberto Usina ha recordat que “qualsevol intervenció que supose una rehabilitació i modificació de l'entorn de la Torre i les coves, com és el cas de les actuacions projectades en l'exterior i interior de la cova col·lapsada, han de ser autoritzades per conselleria en tractar-se d'una zona protegida i catalogada com a Bé d'Interés Cultural (BIC)”.
  • El consistori està preparant la redacció del Pla Especial de protecció de la Torre i el seu entorn i ha solicitat una reunió urgent amb la nova consellera de Cultura, Raquel Tamarit.

Després d'un any sense obtindre resposta per part dels serveis territorials d'Educació, Cultura i Esport de Conselleria a la sol·licitud municipal d'autorització per a intervindre en la cova col·lapsada situada en la zona protegida de la Torre i les coves, l'Ajuntament de Paterna ha criticat la passivitat i deixadesa d'aquesta secció de la conselleria per impedir al consistori l'actuació d'aquesta emblemàtica zona i protegir aquests béns que formen part del Patrimoni Cultural Valencià.

I és que fa un any que la direcció tècnica de l'Àrea d'Infraestructures de l'Ajuntament va remetre a aquesta Direcció Territorial un projecte d'actuació conjunt que integrava totes les coves de la zona (totes elles de propietat particular, excepte la cova col·lapsada), el clos en superfície de la cova col·lapsada per a evitar l'accés de persones i l'execució en el seu interior d'un mur de càrrega que servisca de suport a la llosa en la seua zona aquest, confrontant amb les coves veïnes.

El regidor de Patrimoni Històric, Roberto Usina ha lamentat “el temps d'espera excessiu per obtindre resposta” i per això ha anunciat que han sol·licitat una reunió urgent amb la nova consellera de Cultura, Raquel Tamarit.

En aquest sentit, *Usina ha destacat l'esforç i compromís de l'Ajuntament per conservar, protegir i millorar aquesta emblemàtica zona al mateix temps que ha recordat que “qualsevol intervenció que supose una rehabilitació i modificació de l'entorn de la Torre i les coves, com les actuacions referides, han de ser autoritzades per conselleria en tractar-se d'una zona protegida i catalogada com a Bé d'Interés Cultural (BIC)”.

Referent a això, el regidor també ha posat en valor el programa d'actuacions de conservació i manteniment realitzat a l'entorn de la Torre i les coves i impulsat pel consistori a través de l'empresa pública *GESPA i la brigada municipal d'obres.

Aquesta sèrie d'actuacions periòdiques ha permés, en aquests últims anys, una millora notable de la zona amb intervencions en aquells elements que no requereixen d'autorització per part de l'organisme autonòmic com poden ser la conservació de les façanes, murs, claraboies i els coneguts com “*fumerales” (ximeneres) de les coves-habitatge, el laberint existent i la millora paisatgística de la zona.