Els treballs de condicionament de la nova zona tindran un termini d'execució de sis mesos a partir de la licitació de les obres

L'Ajuntament de Paterna ha aprovat en Junta de Govern Local les obres d'urbanització necessàries per a completar la zona de cementeri municipal que queda sense urbanitzar ni construir, situada en la parteix sud-est del recinte.

Tal com ha explicat la regidora d'Infraestructures, Núria Campos “d'aquesta manera pretenem deixar l'espai que queda per consolidar preparat per a construir els nínxols que falten en un futur”.

Les obres projectades inclouen l'adequació de tots els espais rodats i enjardinats que existeixen en la zona lliure del cementeri municipal amb l'objectiu que queden acabats i condicionats tots els espais comuns.

A més d'enjardinar el nou espai, també s'ha planejat la instal·lació de reg per a donar servei als nous parterres i es va a ampliar la xarxa de pluvials per a evitar inundacions en època de pluges.

El pressupost dels treballs és de 200.000 euros i tindran un termini d'execució de sis mesos a partir de que es liciten les obres.

Finalment, la regidora ha recordat que “actualment existeix una demanda per a augmentar les unitats d'enterraments, per la qual cosa es feia necessari condicionar aquesta superfície del cementeri”.