Estat Sol·licitud Participació en Actes Festius

Consultar estat de sol·licitud

Introduïsca el acte a consultar, la seua data de naixement, e-mail que va emplear per a realitzar la sol·licitud i DNI. En al cas de menors, introduïsca les dades del pare/mare o tutor/a.

Cas de no aparéixer en el llistat, dades errònies o una altra discrepància, faça'ns-ho arribar a través del següent formulari.