Transport Municipal de Paterna

Paterna disposa d'una xarxa d'autobusos municipals formada per una línia que enllaça els distints nuclis urbans, polígons industrials, centres educatius i el Parc Tecnològic.

Metro de Valencia
www.metrovalencia.es

Línia que connecta Paterna amb València: Línea 1 (TORRENT - LLÍRIA)

Parades en Paterna

CAMPAMENT
Baixador S/N. CP: 46980 - Paterna
PATERNA
Vicente Cardona S/N. CP: 46980 - Paterna
SANTA RITA
Els Molinos S/N. CP: 46980 - Paterna
FONT DEL GERRO
Pol. Industrial. C/ Illes Canàries s/n. CP: 46980 - Paterna
LA CANYADA
Plaça Porta del Sol 1. CP: 46182 - Paterna
LA VALLESA
Carrer 354 La Canyada Urb. La Vallesa. CP: 46184 - Paterna

BiciPaterna és un servei de lloguer de bicicletes públiques compatible amb els municipis de Burjassot i Godella, que pretén acostar la bicicleta al ciutadà i demostrar els enormes avantatges d'aquest mitjà de transport, capaç d'augmentar l'accessibilitat entre les diferents zones de Paterna.

Poden utilitzar les bicicletes públiques les persones majors d'edat i els joves entre 14 i 18 anys autoritzats prèviament pel seu tutor. Només cal disposar de la targeta ciutadana que es pot obtindre en qualsevol de les oficines municipals iPaterna.

Horario

L'horari és de 07 a 21.30 hores i es pot utilitzar la bicicleta per un temps màxim de dos hores.

Més informació

Per a més informació, telefoneu al 96 111 15 75 o entreu en www.mibisivalencia.es

El telèfon d'avaries és el 618 47 48 22.

El Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS), estudia i analitza en profunditat la problemàtica associada a la mobilitat en el municipi, i estableix una bateria de propostes i mesures encaminades a aconseguir els objectius de mobilitat sostenible plantejades per la Unió Europea i contingudes en les Estratègies de Sostenibilitat tant de l'Estat com de la Generalitat.

En este document es descriu tot el treball de camp realitzat per a l'elaboració del PMUS i s'analitza l'oferta i la demanda dels diversos mitjans de transport existents en la ciutat de Paterna.

Descarregar PMUS (70MB)

Anexos cartográficos

Convenio jubilados

Abonament Plus Anual

Dirigit a jubilats, pensionistes, persones amb diversitat funcional i membres de família nombroses o monoparentals empadronats a Paterna

Avantatges

Vàlid durant un any (de l'1 de desembre de 2019 fins al 30 de novembre de 2020

Permet viatges il·limitats en tota la xarxa FGV (zones A, B, C i D)

Preu

91,50 euros

+ 2 euros si es tracta d'una renovació o + 4 euros en el cas que sol·licite una nova targeta

Com sol·licitar-la
Període de presentació d'instàncies: del 17 de juny al 27 de setembre del 2019
Documentació requerida

Per a obtindre l'Abonament Plus Anual de Paterna, tots els sol·licitants que complisquen els requisits hauran de presentar en l'Ajuntament, abans del 27 de setembre els documents següents:

 • Instància normalitzada de sol·licitud omplida que podran trobar ací
 • Fotocòpia del document que acredite la condició de jubilat, pensionista, discapacitat o pertànyer a família nombrosa
 • Si el sol·licitant és menor d'edat fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor
 • No serà necessari presentar el certificat d'empadronament (l'Ajuntament ho comprovarà directament)
 • En cas de renovació: Per a aquells casos en què el sol·licitant hi ha disposat d'Abonament Plus Anual durant algun període anterior i conserva la targeta.

  • Fotocòpia de la targeta que ja posseïx
  • Justificant del pagament dels costos de renovació de la targeta (2 euros) més el preu per conveni de l'abonament (91,50 euros) . TOTAL: 93,50 euros
 • En cas de sol·licitar una nova targeta: En els casos en què s'haja perdut la targeta, mai l'haja tingut o caduque enguany (recorde que les targetes emeses abans de 2015 caduquen en el 2019)

  • Fotografia mida de carnet en color
  • Fotocòpia DNI del sol·licitant
  • Justificant del pagament dels costos de la nova targeta (4 euros) més el preu per conveni de l'abonament (91,50 euros) . TOTAL: 95,50 euros

Important

 • LES TARGETES EMESES ABANS DE 2015 CADUQUEN AQUEST ANY
 • El termini de presentació d'instàncies és del 17 de juny al 27 de setembre (ambdós inclosos). No s'admitirán sol·licituds fora d'aquest termini.

Més informació

T'interessa