Transport Municipal de Paterna

Paterna disposa d'una xarxa d'autobusos municipals formada per una línia que enllaça els distints nuclis urbans, polígons industrials, centres educatius i el Parc Tecnològic.

Metro de Valencia
www.metrovalencia.es

Línia que connecta Paterna amb València: Línea 1 (TORRENT - LLÍRIA)

Parades en Paterna

CAMPAMENT
Baixador S/N. CP: 46980 - Paterna
PATERNA
Vicente Cardona S/N. CP: 46980 - Paterna
SANTA RITA
Els Molinos S/N. CP: 46980 - Paterna
FONT DEL GERRO
Pol. Industrial. C/ Illes Canàries s/n. CP: 46980 - Paterna
LA CANYADA
Plaça Porta del Sol 1. CP: 46182 - Paterna
LA VALLESA
Carrer 354 La Canyada Urb. La Vallesa. CP: 46184 - Paterna

BiciPaterna és un servei de lloguer de bicicletes públiques compatible amb els municipis de Burjassot i Godella, que pretén acostar la bicicleta al ciutadà i demostrar els enormes avantatges d'aquest mitjà de transport, capaç d'augmentar l'accessibilitat entre les diferents zones de Paterna.

Poden utilitzar les bicicletes públiques les persones majors d'edat i els joves entre 14 i 18 anys autoritzats prèviament pel seu tutor. Només cal disposar de la targeta ciutadana que es pot obtindre en qualsevol de les oficines municipals iPaterna.

Horario

L'horari és de 07 a 21.30 hores i es pot utilitzar la bicicleta per un temps màxim de dos hores.

Més informació

Per a més informació, telefoneu al 96 111 15 75 o entreu en www.mibisivalencia.es

El telèfon d'avaries és el 618 47 48 22.

El Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS), estudia i analitza en profunditat la problemàtica associada a la mobilitat en el municipi, i estableix una bateria de propostes i mesures encaminades a aconseguir els objectius de mobilitat sostenible plantejades per la Unió Europea i contingudes en les Estratègies de Sostenibilitat tant de l'Estat com de la Generalitat.

En este document es descriu tot el treball de camp realitzat per a l'elaboració del PMUS i s'analitza l'oferta i la demanda dels diversos mitjans de transport existents en la ciutat de Paterna.

Descarregar PMUS (70MB)

Anexos cartográficos

Convenio jubilados

Abonament Plus Anual

Dirigit a jubilats, pensionistes, persones amb diversitat funcional i membres de família nombroses o monoparentals empadronats a Paterna

Avantatges

Vàlid des de l'1 de desembre de 2021 fins al 30 de novembre de 2022, tots dos inclusivament.

Permet viatges il·limitats en tota la xarxa FGV (zones A, B, C i D)

Preu

91,50 euros

+ 2 euros si es tracta d'una renovació o + 4 euros en el cas que sol·licite una nova targeta

Com sol·licitar-la
Període de presentació d'instàncies: des de l'1 de Juliol fins al 15 de setembre (tots dos inclusivament)
Documentació requerida

Per a obtindre l'Abonament Plus Anual de Paterna, tots els sol·licitants que complisquen els requisits hauran de presentar en l'Ajuntament els documents següents:

 • Instància normalitzada de sol·licitud omplida que podran trobar ací
 • Fotocòpia del document que acredite la condició de jubilat, pensionista, discapacitat o pertànyer a família nombrosa
 • Si el sol·licitant és menor d'edat fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor
 • No serà necessari presentar el certificat d'empadronament (l'Ajuntament ho comprovarà directament)
 • En cas de renovació: Per a aquells casos en què el sol·licitant hi ha disposat d'Abonament Plus Anual durant algun període anterior i conserva la targeta.

  • Fotocòpia de la targeta que ja posseïx
  • Justificant del pagament dels costos de renovació de la targeta (2 euros) més el preu per conveni de l'abonament (91,50 euros) . TOTAL: 93,50 euros
 • En cas de sol·licitar una nova targeta: En els casos en què s'haja perdut la targeta, mai l'haja tingut o caduque enguany

  • Fotografia mida de carnet en color
  • Fotocòpia DNI del sol·licitant
  • Justificant del pagament dels costos de la nova targeta (4 euros) més el preu per conveni de l'abonament (91,50 euros) . TOTAL: 95,50 euros

Més informació

T'interessa