Sanitat

Adhesió de l'Ajuntament de Paterna a l'Estratègia de Promoció de la Salut i Prevenció en el Sistema Nacional de Salut

L'Adhesió de l'Ajuntament de Paterna a l'Estratègia de Promoció de la Salut i Prevenció en el Sistema Nacional de Salut té com a fi donar un marc de compromís institucional per a la implementació local de la mateixa.

El fi principal d'esta Estratègia és fomentar la salut i el benestar de la població promovent els estils de vida saludables i potenciant la seguretat.

L'estratègia proposa el desenrotllament progressiu d'intervencions identificades com a bones pràctiques i basades en l'evidència científica, dirigides a promocionar la salut, previndre les malalties, les lesions i la discapacitat, actuant de manera integral durant tot el curs de la vida sobre factors com l'activitat física, l'alimentació, el tabac, l'alcohol i el benestar emocional, tenint en compte els entorns en què viu la població i amb una vocació d'universalitat de les intervencions.

Les actuacions que es posaran en marxa en una primera fase se centren en:

  • Facilitar informació de qualitat perquè totes les persones puguen desenrotllar estils de vida saludables. És a dir, recomanacions i suport a la ciutadania sobre com fer que els seus estils de vida siguen més saludables. A açò se li denomina en l'Estratègia "consejo integral en estils de vida saludables".

    Més informació en el següent enllaç

  • Es facilitarà informació i col·laboració dels recursos (sanitaris o no) disponibles en la zona per a promoure estils de vida més saludables; açò és el que es denomina "vincular el consell en estils de vida als recursos comunitarios". D'esta manera, es coordinaran els recursos oferits en l'entorn sanitari, amb els disponibles en la comunitat i en l'entorn educatiu.

Es considera un element clau l'adhesió a l'Estratègia per a donar estabilitat a les accions que es desenrotllen en este context en el Departament de Sanitat Municipal, i en l'Espai Tècnic de Relació sectorial en Salut Comunitària (que prové del procés comunitari Intercultural que es desenrotlla des de fa anys en el municipi).

Es pretén donar visibilitat al projecte a nivell de tot l'Ajuntament, de la població del municipi i a nivell autonòmic i nacional; i servix com a mitjà per a defendre el treball en conjunt per la salut de la ciutadania de Paterna.

Actualment, estan adherits a esta Estratègia, un total de 125 municipis espanyols, d'ells nou a la Comunitat Valenciana.

L'Ajuntament de Paterna, en la sessió plenària de 27 de setembre de 2017 per unanimitat va aprovar, l'adhesió de l'Ajuntament de Paterna a l'ESTRATÈGIA DE PROMOCIÓ DE LA SALUT I PREVENCIÓ EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUT (SNS) , segons figura en la Guia per a la implementació local de l'Estratègia de promoció de la Salut i Prevenció en el SNS.

L'àmbit local es considera un entorn essencial per a l'ESTRATÈGIA DE PROMOCIÓ DE LA SALUT I PREVENCIÓ EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUT (SNS) , i abans que res per a guanyar salut en el municipi.

Descarregar document de la "Adhesión de Paterna a l'Estratègia de Promoció de la Salut i Prevenció en el SNS

Descarregar Estratègia de Promoció de la Salut i Prevenció en el Sistema Nacional de Salut ací

T'interessa