Participació Ciutadana

L'Ajuntament de Paterna ha d'afavorir el desenrotllament de les Associacions per a la defensa dels interessos generals o sectorials dels veïns, facilitar-los la més àmplia informació sobre les seues activitats i, dins de les seues possibilitats, l'ús dels mitjans públics i l'accés a les ajudes econòmiques per a la realització de les seues activitats. Així mateix, ha d'impulsar la seua participació en la gestió de la Corporació amb respecte a les facultats de decisió que corresponen als òrgans representatius regulats per la Llei. A este efecte, i amb l'objecte de complir i desenrotllament al que disposa legalment, l'Ajuntament crega el Registre Municipal d'Associacions, instrument necessari per a possibilitar una correcta política municipal de foment de l'associacionisme veïnal.

Informació necessària per a donar-se d'alta en el registre d'associacions municipal

Objecte

Inscriu totes les associacions l'objecte de les quals siga foment o millora dels interessos generals o sectorials dels veïns del municipi i, en particular, associacions de veïns, les de pares-mares i alumnes, les entitats culturals, esportives, recreatives, juvenils, sindicals, empresarials i professionals.

És independent del Registre d'Associacions de la Comunitat Autònoma on deuran, prèviament, figurar inscrites totes elles.

Matèria
Atenció al ciutadà.
Unitat responsable
Sección de Participación ciudadana
Quí?
Associacions i Entitats reunisquen tots els requisits de constitució de les mateixes
Cóm?
 • Estatuts de l'Associació
 • NÚM. d'inscripció en el Registre General d'Associacions i en altres Registres públics
 • Nom i cognoms de les persones que ocupen els càrrecs directius
 • Domicili Social
 • Pressupost de l'any en curs
 • Programa d'activitats de l'any en curs
 • Certificació del nombre de socis
On?
 • Oficina Participació Ciutadana d'Atenció al Ciutadà
 • Secció d'Atenció Directa al Ciutadà. En la Plaça Ing. Castell, 1
 • Oficina Municipal de la Canyada
 • Centre Cívic Terramelar
 • Oficina Lloma Llarga
 • Oficina Municipal de La coma
Descàrrega d'instàncies i models

T'interessa