Formació

OCUPACIÓ I FORMACIÓ

El mercat laboral actual ofereix oportunitats de treball a persones amb un determinat perfil de formació. Així la falta de reconeiximent de l’experiència laboral acumulada constituixen hàndicaps a l’hora de tenir una oportunitat laboral. Amb l’objetiu de donar resposta a aquesta realitat, des de l’Àrea de Garantía Social i Ocupació posem mesures encaminades a adequar la formació de les persones als requeriments de les empreses. La Formació per a l’ocupació és la fórmula més adequada per millorar i actualitzar la formació dels treballadors i dels desempleats . L’objectiu del departament de Formació és oferir una qualificació profesional concreta a treballadors i desocupats vinculades a les exigències del mercat laboral millorant així les oportunitats d’acces al treball. Es tracta de posar a l’abast del ciutadà recursos formatius que tinguen impacte en l’ocupabilitat, contribuint a la millora de la productivitat i competitivitat de les empreses.

La situació actual dels desocupats a Paterna és la prioritat del departament per a posar en marxa el Pla de Formació que atén les demandes i facilita l’acces a un lloc de treball.

SERVEI DE PROMOCIÓ DE LA FORMACIÓ

Es dissenyen programes formatius, tant per l’aprenentatge d’un ofici com per al reciclatge d’una formació laboral, tenint en compte les necessitats dels demandants com les del teixit empresarial de la zona.

FORMACIÓ OCUPACIONAL

Dirigida a persones desocupades i que té com a objetiu millorar i adequar el seu perfil a les demandes del mercat laboral.

PROGRAMES DE FORMACIÓ-OCUPACIÓ

Dirigit a demandants d’ocupació i que combinen la formació bàsica i professional amb la pràctica en empreses (Taller d’ocupació, Escoles-Tallers, TFILS, cases d’oficis, etc. Són programes mixtos d’ocupació i formació per a millorar l’ocupabilitat de les persones desocupades.

PROGRAMES FORMATIUS DE QUALIFICACIÓ BÁSICA (PFCB)

Els programes formatius de qualificació básica constituÏxen una oferta formativa adaptada a les necessitats especifiques de l’alumnat que ha abandonat l’ensenyança reglada sense haver aconseguit els objetius previstos en l’Educació Secundària Obligatòria o que presenten necesitats educatives especials associades a condicions personals de discapacitats o transtorns greus de conducta que hagen impedit la consecució d’estos estudis secundaris. Estos programes s’adaptaran a les circunstàncies personals dels seus destinataris i possibilitaran la seua inserció sociolaboral.

PLA MUNICIPAL DE FORMACIÓ EN NOVES TECNOLOGÍES

Cursos d’informàtica a la població en general amb l’objetiu de millorar la qualificació i adaptació a les noves necessitats del mercat laboral.

ALTRES PROGRAMES DE FORMACIÓ

FORMACIÓ VINCULADA A LES CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DELS CONTRACTES PÚBLICS MUNICIPALS ( CLÀUSULES SOCIALS )

OBJETIU: Capacitar les persones en coneiximents i competències necessàries per al compliment eficient del seu treball.

Cursos

Curs gratuït de comptabilitat de 20 hores de duració

Del 27 al 30 de setembre

Inscripció en el seguent enllaç

VI Curs de motivació per a l'ocupació i busca d'ocupació

Del 24 al 28 d'octubre i 2,3 de novembre

Inscripció: del 3 d'agost al 19 d'octubre en el seguent enllaç

Curs de deshabituació tabáquica

Del 8 d'octubre al 23 de novembre

Inscripció: fins al 30 de septembre en el seguent enllaç

Curs busca activa d'ocupació a través del mòbil

4 d’octubre de 9.30 a 12.30 h

Inscripció: del 28 de setembre al 3 d’octubre

Mes informació en el seguent enllaç

Mes informació e inscripcions per als cursos que tenim actualmente dirigiu-vos a la pàgina de l’administració electrònica- tràmits electrònics- realitzar el tràmit.

ACCIONS FORMATIVES VINCULADES A CONVENIS SIGNATS AMB FUNDACIONS, ENTITATS PRIVADES ETC.

OBJETIU: Fomentar la formació professional especialitzada mitjaçant la promoció i el desenvolupament d’accions formatives per a millorar la qualificació professional dels desocupats i afavorir la inserció laboral i el desenvolupament professional.

Mes informació e incripcions per als cursos que tenim actualmente dirigiu-vos a la pàgina de l’administració electrònica- tràmits electrònics- realitzar el tràmit.

CURSOS DE FORMACIÓ DIRIGITS A DESOCUPATS FINANÇAT PER INSTITUCIONS I EMPRESES

OBJETIU: Cursos de formació amb la finalitat de millorar i adequar el perfil de les persones a la demanda del mercat laboral.

FORMACIÓ PRÒPIA REALITZADA DES DE EL PROPI DEPARTAMENT

OBJETIU: Cursos per a desocupats amb l’objetiu de formar i donar resposta a la demanda del mercat laboral.

Per a inscriure’s als cursos que actualmente tenim:

http://gestion.paterna.portalemp.com/log.php

http://www.paterna.es/es/servicios/administracion-electronica.html

UBICACIÓ: AJUNTAMENT DE PATERNA

TELÈFON: 963053051

CORREU ELECTRÒNIC: Es protegeix aquesta adreça electrònica contra correu brossa. Necessiteu el JavaScript habilitat per veure-la.