Emprenedors

SUPORT A LA POSADA EN MARXA DE PROJECTES EMPRESARIALS: Informació en matèria de formes jurídiques, tràmits, subvencions i accés a finançament (microcrèdits). Acompanyament en la realització del Pla de viabilitat i foment de l'esperit emprenedor.

SUPORT A LES EMPRESES CONSOLIDADES: Informació en matèria d'ajudes i programes públics subvencionats. Foment de la cooperació empresarial.

SERVEI DE DOCUMENTACIÓ I INFORMACIÓ SOCIOECONÒMICA: Elaboració i recopilació d'estudis, documents i informes sobre la realitat socioeconòmica del municipi. Gestió de l'Observatori Socioeconòmic de Paterna.