Processos selectius

 

OBERTS

Inspector/a de Policia

Bases de la convocatòria, per al dia 6 de febrer de 2018 a les 10 hores del matí, en el saló de Plens de l'Ajuntament de Paterna, plaça Enginyer Castells número 1

Convocatòria Entrevista Psicotècnica Places Inspector Policia Local

Anunci rectificació Resolució d'Alcaldia núm. 2502 de data 21 d'agost de 2017, en relació al procés de selecció de places d'inspector/a de la Policia Local de l'Ajuntament de Paterna. Assenyalant la data i lloc de celebració del primer exercici del torn lliure i promoció interna del procés. Document 2017/8457 del Diari oficial número 8137 de Dijous, 28 de setembre de 2017.

Resultats del primer exercici corresponent a la sel·lecció de tres llocs d'Inspector de la Policia Local

Edicte llistat definitiu de persones admeses i excloses del torn lliure i promoció interna, nomenament del tribunal qualificador, i data de constitució

Edicto bases convocatòria 3 plaçes de inspector/a de policia local.

Descarregar bases inspector/a policia local

Descarregar publicació en el BOE(10/06/2016)

Nou termini presentació instàncies amb motiu de la rectificació de les bases: Descarregar publicació en el BOE del 4 d'agost 2016

Llistat provisional d'aspirants admesos i exclosos d'Inspector de la Policia Local

Enllaç al llistat provisional en el DOGV(31/10/2016)


TANCATS

Delineants

Resultats del procés després de la valoració de la fase de concurs corresponent a la selecció de borsa de treball de delineants.

Descargar listado

Resultats del segon exercici, corresponent a la selecció de borsa de treball de delineants.

Descargar listado

Resultats del primer exercici i convocatòria per al segon als aspirants aprovats, corresponent a la selecció de borsa de treball de delineants.

Descarregar llistat

Agent de la Policia Local

Oficials de la Policia Local

Agent d'Igualtat

Bases per a la formació d'una borsa de treball d'Agent d'Igualtat per a implantar mesures per al compliment d'igualtat entre dones i hòmens, segons el que disposa la Llei Orgànica 30/2007 de 22 de març de 2007.

Resultats finals bossa Agent d'Igualtat

Resultats proba pràctica

Anunci resultats bossa agents d'igualtat

Edicto aprobación lista definitiva de admitidos y excluidos, Tribunal Calificador y primer ejercicio para la creación de una bolsa de trabajo de Agentes de Igualdad

Descarregar bases

Treballadors Socials

Educadors Socials

Arquitecte tècnic