Serveis municipals

AJUNTAMENT
96 137 96 00


OFICINA D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ AL CIUTADÀ (SIAC)
010


SECRETARIA D'ALCALDIA
96 137 96 79


OFICINA DE SECRETARIA
96 137 96 38
Es protegeix aquesta adreça electrònica contra correu brossa. Necessiteu el JavaScript habilitat per veure-la.


PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Coordinador Tècnic de Participació Ciutadana
96 305 30 63

Cap de Participació Ciutadana
96 305 31 33

Cap d'estadística
96 137 96 24

Auxiliar Administratiu
96 305 31 45
Es protegeix aquesta adreça electrònica contra correu brossa. Necessiteu el JavaScript habilitat per veure-la.


ARXIU
96 137 96 08
Es protegeix aquesta adreça electrònica contra correu brossa. Necessiteu el JavaScript habilitat per veure-la.


OFICINA MUNICIPAL DE PROMOCIÓ I ÚS DEL VALENCIÀ
96 137 96 36
Es protegeix aquesta adreça electrònica contra correu brossa. Necessiteu el JavaScript habilitat per veure-la.


EDIFICACIÓ I USOS
96 137 96 85
Es protegeix aquesta adreça electrònica contra correu brossa. Necessiteu el JavaScript habilitat per veure-la.


GABINET TÈCNIC
Jefe de gabinet
96 137 96 70
Es protegeix aquesta adreça electrònica contra correu brossa. Necessiteu el JavaScript habilitat per veure-la.


INTERVENCIÓ
Cap de secció
96 137 96 15

Interventor
96 137 96 18


COMPATIBILITAT I PRESSUPOSTOS Es protegeix aquesta adreça electrònica contra correu brossa. Necessiteu el JavaScript habilitat per veure-la.


PLANEJAMENT URBANÍSTICEs protegeix aquesta adreça electrònica contra correu brossa. Necessiteu el JavaScript habilitat per veure-la.96 137 96 85


BENESTAR SOCIAL
Cap de negociat de Serveis Socioculturals
96 137 96 59


OFICINA DEL DEFENSOR DELS VEÏNS
96 305 30 60
96 305 30 90Es protegeix aquesta adreça electrònica contra correu brossa. Necessiteu el JavaScript habilitat per veure-la.defensor.paterna.es


Oficina Desnonaments Hipotecaris96 305 30 42


INFRAESTRUCTURES
Serveis Administratius
Serveis administratius de gestió i control:
96 137 96 49 / 96 305 30 26
Serveis de relacions amb els ciutadans:
96 305 31 05
Es protegeix aquesta adreça electrònica contra correu brossa. Necessiteu el JavaScript habilitat per veure-la.

Oficina Tècnica
Direcció Tècnica
96 137 96 74
Es protegeix aquesta adreça electrònica contra correu brossa. Necessiteu el JavaScript habilitat per veure-la.

Serveis del cementeri:
96 137 96 28

Gestió de Contractació
Secció
96 137 96 48
Contractació
96 137 96 52
Es protegeix aquesta adreça electrònica contra correu brossa. Necessiteu el JavaScript habilitat per veure-la.


GESTIÓ MUNICIPAL

TRIBUTS

IIVTNU (Plusvàlues)
96 137 96 05

IVTM (Vehicles)
96 305 31 37

TASES e IAE (Impost Activitats Econòmiques)
96 305 30 24

Cap Administratiu de Tributs
96 137 96 04
Es protegeix aquesta adreça electrònica contra correu brossa. Necessiteu el JavaScript habilitat per veure-la.

IBI

IBI (Impost Béns Immobles)
96 137 96 20

Cap Administratiu de l'IBI
96 305 30 21
Es protegeix aquesta adreça electrònica contra correu brossa. Necessiteu el JavaScript habilitat per veure-la.

Cap Secció Gestió Tributària i Inspecció
96 137 96 10


UNITAT DE RECAPTACIÓEs protegeix aquesta adreça electrònica contra correu brossa. Necessiteu el JavaScript habilitat per veure-la.
96 137 96 80

ASSESSORIA JURÍDICAEs protegeix aquesta adreça electrònica contra correu brossa. Necessiteu el JavaScript habilitat per veure-la.

Assessor Jurídic
961379669

Auxiliars Administratius
961379709 - 963053002

Responsabilitat Patrimonial
963053120


GESTIÓ DE PERSONALEs protegeix aquesta adreça electrònica contra correu brossa. Necessiteu el JavaScript habilitat per veure-la.Assessor Jurídic
96 137 96 69

Auxiliars Administratius
96 137 96 32
96 305 30 13


MEDI AMBIENTEs protegeix aquesta adreça electrònica contra correu brossa. Necessiteu el JavaScript habilitat per veure-la.


INFORMÀTICA
96 137 96 02
Es protegeix aquesta adreça electrònica contra correu brossa. Necessiteu el JavaScript habilitat per veure-la.


COMPRESEs protegeix aquesta adreça electrònica contra correu brossa. Necessiteu el JavaScript habilitat per veure-la.Cap de Compres
96 137 96 65

Notificadors
96 137 96 84


POLICIA LOCAL (24 h)
96 134 40 20
Es protegeix aquesta adreça electrònica contra correu brossa. Necessiteu el JavaScript habilitat per veure-la.


POLICIA NACIONAL (DNI I PASSAPORTS)
96 138 62 11


Cita previa (DNI I PASSAPORTS)
902 24 73 64

Cap d'Impostos i Taxes