Espai d'igualtat

L'Espai d'Igualtat és un centre reservat a desenvolupar polítiques socials destinades a la resolució de conflictes en l'àmbit familiar i al foment de la igualtat de gènere.

ADREÇA: C/ d'Alfons X El Savi, 22
96 110 37 48

L'Espai d'Igualtat ofereix diferents serveis com:

  • INFODONA: Centre d'assessorament a dones, grups de dones i altres entitats per a facilitar-los la participació en igualtat d'oportunitats i condicions en tots els àmbits que es contenen en la societat valenciana actual: orientació sociolaboral, informació sobre recursos i serveis per a dones, disseny d'accions per a afavorir l'associacionisme o la creació de xarxes, i coordinació amb diferents organismes.

    Per a més informació, telefoneu al 96 110 37 48

  • El Punt de Trobada Familiar és un lloc neutre que facilita la trobada entre els membres d'una família en crisi per a garantir el dret dels fills a mantindre una relació adequada amb els pares biològics, altres parents i persones properes, després d'una separació, un divorci o una ruptura familiar. Atén el servei un equip multidisciplinari compost per advocats, psicòlegs, treballadors i educadors socials amb el suport d'auxiliars administratius i personal voluntari.

    Per a més informació, telefoneu al 96 138 89 70

  • SEAFI: El Servei Especialitzat d'Atenció a la Família i a la Infància té com a objectiu desenvolupar una intervenció social de caràcter integral en famílies que es troben en situació de dificultat social o risc. Un equip format per un psicòleg, un educador i un advocat ofereix serveis de psicoteràpia, orientació i assessorament en aquelles matèries en què necessiten ajuda.

  • OFICINA D'ATENCIÓ A LES VÍCTIMES DEL DELICTE: L'Oficina d'Atenció a la Víctimes del Delicte (OAVD) és un servei públic que té com a objectiu ajudar a tots aquells ciutadans que han sigut víctimes de qualsevol tipus de delicte: robatori, furt, lesions, etc.