Per què triar Paterna

Paterna compta amb recursos actius i urbans rellevants, disposa d'infraestructures, equipaments i serveis moderns, i aplica una política urbana estratègica orientada a aconseguir un model de ciutat que permeta crear unes bases sòlides de creixement econòmic i desenvolupament social.

La ciutat és un emplaçament modern i adequat per a qualsevol tipus d'activitat econòmica. Actualment compta amb uns significatius i destacables factors de localització que la qualifiquen com una ciutat activa de negocis.

FACTORS DE LOCALITZACIÓ

Paterna és una ciutat de 41 km2, cosa que en fa un dels municipis més extensos de l'àrea metropolitana i li permet gaudir dels beneficis i els avantatges d'una ciutat de grandària mitjana en ple procés d'expansió. Disposa d'una excel·lent xarxa de comunicacions, tant aèries com marítimes i terrestres. Es troba a només 10 km de l'aeroport i a 15 km del port de València, un dels més importants d'Europa, que ofereix serveis marítims interoceànics tant a països del sud d'Europa com del nord d'Àfrica, de manera que abasta un mercat de 234 milions de consumidors.

INFRAESTRUCTURA EMPRESARIAL

Fira de ValènciaÉs la institució dedicada a l'organització de fires comercials  més antiga d'Espanya.  Amb més de 450.000 m2 de superfície d'exposició útil, és el quart recinte firal més gran del món. Estes modernes instal·lacions acullen cada any més d'un milió i mig de visitants, fet que suposa un impacte econòmic per a l'entorn  d'uns 1.000 milions d'euros anuals.

El Centre Europeu d'Empreses Innovadores (CEEI)Associació sense ànim de lucre que té l'objectiu  d'impulsar la creació d'empreses i fomentar la innovació. Per a això, du a terme un paper d'intermediari entre les necessitats de les empreses i l'oferta de serveis especialitzats. A més dóna cobertura internacional gràcies a la inclusió de les empreses en l'EBN ('European anb Business Innovation Centre Network') constituït per més de 200 CEEI.

El Viver d'EmpresesIniciativa fruit de la col·laboració entre l'Ajuntament i la Cambra de Comerç de València amb el patrocini de FEDER. Es tracta d'espais cedits a nous emprenedors per a l'inici de la seua activitat empresarial i que té com a objectiu la creació d'empreses i l'autoocupació.

OFERTA INVESTIGADORA

Instituts Tecnològics (IT)Els instituts tecnològics són entitats sense ànim de lucre que duen a terme processos de recerca, desenvolupament i innovació. Són una peça clau per al sistema d'innovació i promouen un sistema industrial més sòlid i competitiu.
Tenen la seu a Paterna deu dels catorze instituts tecnològics que formen part de REDIT, la xarxa d'instituts tecnològics de la Comunitat Valenciana, l'objectiu de la qual és desenvolupar sinergies en matèria de recerca, desenvolupament i innovació entre els instituts tecnològics.

Universitat de ValènciaPart del seu campus, i per tant la capacitat de generar R+D+I, es troba en el terme municipal de Paterna. És reconeguda tant nacionalment com internacionalment per la seua capacitat de generar investigacions de qualitat. És la tercera universitat espanyola en producció científica i està entre les 350 millors del món.

Parc CientíficEl Parc Científic de la Universitat de València, siti al municipi de Paterna, està format per instituts d'investigació i serveis cientificotècnics.

LES ZONES INDUSTRIALS

El polígon industrial de la Font del Gerro

És una de les concentracions més importants d'Europa amb 230 ha i més de 500 empreses que donen treball a més de 10.000 persones. Moltes empreses depenen, totalment o en part, de capital estranger i les companyies multinacionals han absorbit un 15% del total.

Parc Tecnològic ValènciaComplex de centres de recerca científica i tècnica, públics i privats, amb una proximitat d'establiments i de relació que possibilita el desenvolupament d'activitats innovadores i la difusió de tècniques avançades. Actualment es comptabilitzen 148 empreses en tres sectors distints que permeten R+D i instituts tecnològics, indústria "blana" i parc empresarial.

Parc Científic de la Universitat de ValènciaAcull bona part del potencial investigador de la Universitat. Amb més de 200.000 m2, compta amb 25 empreses d'origen universitari i altres empreses innovadores amb un alt component de R+D+I.

El polígon industrial l'AndanaEl polígon està en ple desenvolupament a causa dels canvis urbanístics que s'hi estan duent a terme, els quals propiciaran la instal·lació de moltes més empreses com també edificis d'oficines i hotels en els més de 200.000 m2d'extensió de què disposa.

SÒLS I NAUS DISPONIBLES

Parc empresarial TàcticaLa disponibilitat d'oficines i naus ve donada pel parc empresarial TÀCTICA, un innovador parc empresarial de promoció privada que combina estètica, funcionalitat i espais comuns. Es tracta d'una urbanització tancada amb sistemes de control i seguretat, amb grans espais oberts i zones verdes, i també restaurants, zones esportives i de descans. 70.000 m2 d'oficines dissenyats de forma modular que permeten que les plantes s'adapten a les necessitats de cada client. A més, els edificis d'oficines estan equipats amb sales de reunions, arxius i tot el que cal per a l'activitat empresarial.
Les naus de Tàctica estan pensades per a ser utilitzades per a fins tant industrials com comercials, amb gran capacitat d'adaptació i espais i accessos amplis que faciliten la càrrega i descàrrega.

SÒL PÚBLICEl sòl públic disponible està determinat per la urbanització del Sector 9, situat a l'altura del punt quilomètric 10 de la autovia C-234 de València a Ademús. Ocupa una àrea de 176.925,92 m2 (17,69 ha) i disposa de xarxes de sanejament, d'energia elèctrica, de telèfon, d'abastiment d'aigües, d'enllumenat públic i de gas.
Els usos dominants són els que s'inclouen en l'ús global industrial, més concretament: activitat artesana, taller de categories 1a a 6a, indústria de categories 1a a 6a, gran indústria, magatzems qualificats i magatzems no qualificats. Es consideren compatibles els usos terciaris, més concretament oficines i comerç.
En el lateral sud es disposen els serveis d'interés públic i social: parc esportiu i equipament comercial i social. Així mateix, disposa d'una franja de zona verda paral·lela a l'autovia.

FACTORS INFLUENTS

L'Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació de l'Ajuntament de Paterna du a terme diferents accions d'informació i suport especialitzat als empresaris de Paterna. També hi ha programes específics que permeten que els emprenedors es beneficien  de bonificacions fiscals i reben ajudes amb el fi de facilitar la constitució de noves empreses:

ALTRES FACTORS

Paterna disposa d'una oferta hotelera àmplia, moderna i de qualitat, ubicada en les mateixes zones industrials, amb més de 1.000 places a disposició dels visitants.

MÉS INFORMACIÓ: Descarregar PDF Paterna empresarial