Història

Per a conéixer els orígens de la Vila de Paterna cal traslladar-se als jaciments que hi ha a la Vallesa i Despeñaperros, on es troben les restes arqueològiques pertanyents al neolític i a l'edat del bronze. Estos jaciments evolucionaren i aconseguiren una certa rellevància en l'època ibèrica.

ELS ROMANSAmb l'arribada dels romans, s'inicia un canvi en les formes de vida. És durant este període, segons les cròniques, quan es configura el topònim originari de Paterna que faria referència a 'paternus', o 'pertanyent al pare', referit a l'estatus social i jurídic que ocuparia el dirigent dins de la comunitat.

ÈPOCA MUSULMANAEn l'època musulmana, Paterna adquireix una certa esplendor sobretot a través de la seua ceràmica i la seua activitat manufacturera. També s'observa un major desenvolupament de l'agricultura, amb la introducció de cultius desconeguts fins al moment com l'arròs, la morera i la canya de sucre.

SEGLES XIII AL XV Durant els segles XIII al XV, la població de Paterna tindrà els Luna com a senyors feudals. És una època en què l'activitat ceràmica és molt important, com demostra el fet que arribe a figurar en diversos palaus i centres de poder europeu. Mereixen una atenció especial els socarrats, que són utilitzats per a decorar les cases i que conformen un senyal d'identitat paterner.

SEGLE XVI A partir del segle XVI, s'inicia una lenta deterioració econòmica que culminarà amb l'expulsió dels moriscos i el despoblament i la paralització de l'economia subsegüents, que es reflectiran en una profunda deterioració política i social que sumirà Paterna en l'Antic Règim.

SEGLE XIX Durant el segle XIX, l'agricultura esdevé l'activitat principal i es construeixen una quantitat important de coves a causa del baix cost que tenien. El 1881, es construeix una nova casa consistorial, com a conseqüència de les demandes socials, econòmiques i polítiques del moment. També durant este període, comença a créixer la ciutat a causa del flux d'immigrants i a la construcció, en la zona de Campament, de segones residències de moltes famílies de la creixent burgesia valenciana.

SEGLE XX AL XXI A principis del segle XX, Paterna estava poblada per 3.500 habitants, però el nombre augmentarà ràpidament fins als 64.000 actuals. Durant els anys 50 i 70, es produeix un gran corrent d'immigració a causa de l'elevada demanda laboral que genera el polígon de la Font del Gerro.

El municipi es convertirà en un important nucli industrial i de serveis a través dels diferents polígons industrials que culminarà amb la creació del Parc Tecnològic destinat als últims avanços en tecnologia. A tot això, cal afegir l'extraordinària importància que Paterna ha adquirit en el sector dels serveis gràcies al seu extens terme municipal.