Presentació

La Vila de Paterna disposa d'una configuració específica que li ha permés, en pocs anys, deixar de ser un municipi dedicat quasi exclusivament a l'activitat agrícola per a esdevindre un vertader centre residencial, industrial i de serveis.

L'extensió del seu ampli terme municipal, l'oferta de recursos i el dinamisme de la seua població han permés que Paterna compte, actualment, amb diferents polígons industrials, urbanitzacions i zones residencials, com també amb diverses àrees de serveis que li auguren un excel·lent futur amb una extraordinària projecció exterior.

La incessant activitat industrial, amb el polígon de la Font del Gerro i el Parc Tecnològic al capdavant, la contínua arribada de residents a Lloma Llarga-Valterna, la creació del macroespai d'oci Heron City i la declaració de municipi històric, constaten la seua potencialitat com a font de recursos i possibilitats de tot tipus.

La Canyada, Terramelar, la Coma i més recentment Lloma Llarga formen les àrees principals d'expansió paternera. Sens dubte, és possible que estes transformacions suposen, de manera inherent, una sèrie de canvis en la fisonomia urbana, en el teixit social i, sobretot, en aquells aspectes vinculats amb nous comportaments i formes de vida.

Així, a la població originària, s'han unit nous habitants procedents de diferents àrees geogràfiques que conformen tota una simbiosi social i cultural que hui és una realitat tangible. Este fet, juntament amb el manteniment de festes i tradicions primigènies, han permés desenvolupar tot un ventall d'associacions culturals, socials i esportives que convergeixen en un espai geogràfic i humà amb unes perspectives de futur extraordinàries.