AGENDA

Curs CRE. Febrer 2018

Dissabte 17 de febrer
Lloc Gran Teatre Antonio Ferrandis

CRE
Hora: de 8:30 a 14 h

CRE INFANTIL
Hora: de 10 a 13 h

Termini d'inscripció: 31 de gener fins al 10 de febrer
presentació d'instàncies en el següent formulari.

Curso Cre